Bilgi

İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkileri ve Çözüm Önerileri


Dünyayı tehdit eden iklim değişikliği her ülkede farklı boyutlarda ancak birbirine benzemektedir. Doğal afetler, sıcak hava dalgaları, yangınlar, kuraklık gibi olaylar gittikçe sıkışarak devam ediyor. Tüm hayatımızı etkiliyor. İklim değişikliği sorunu ilerde yaşayacak nesillerin sorunu olmaktan çıkıp artık bizlerin de sorunu olmuştur. Artık ülkeler bu durum için hızlı bir şekilde plânlar yapılmaya çalışmaktadır.

Dünya üzerinde az olan yağışlar ve yer altı su kaynakları da azalmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise su talebi daha hızlı artacaktır. Baraj alanlarının ise zaten tespit edilmiş olması ise sınırlı bir durumu ortaya koyuyor.

Şu an dünyada devam etmekte olan pandeminin az da olsa bu duruma katkısı olmuştur. Çünkü pandemi nedeni ile küresel ekonomide yavaşlama meydana gelmiştir ve karbon salınımı azalmıştır. Bu neden ile pandeminin iklim değişikliğinin azalmasına bir miktar katkısı vardır.

İklim değişikliği gelecek nesillerin dışında şuan bizlerin de sorunu olduğu için bir çok meslek kolu artık iklim değişikliğini gözlemlemeye başlamıştır.

İleride ise bir su krizi çıkacağı ön görülüyor. Yetersiz yağış ve suyun bilinçsiz kullanımı bu durumu hızlandıracaktır. Bu yüzden dikkat edilmesi dile getirilmiştir. Su talebi ise dünya üzerinde gittikçe büyümektedir. Suyun gittikçe azalması nedeni ile çiftlikler zarar görecektir. Kriz ortaya çıkacaktır. İklim değişikliği ile mücadele edebilmek için her bir vatandaşın katkısı gereklidir. Uzun vadeli planlar oluşturulması ise daha faydalı olacaktır.

İklim değişikliği sadece sıcaklık artışlarından kaynaklanmıyor. Kasırga, sel, kuraklık tarzında olayların artması buzulların erimesi vb. gibi etkiler toplulukları, hayvanları, bitkileri etkisi altına alıyor.

İklim değişikliği için çözüm yollarına bakacak olursak “enerji verimliliği” ilk sıraya yerleşiyor. Bu nedenle enerji verimliliğine yönelik önlemleri almak gerekiyor. Farklı yenilenebilir enerji kaynaklarının olması ise büyük öneme sahiptir. Ormanların azalması tehlikelidir. Ormanların arttırılması, arazilerin verimli kullanılması gerekiyor. İklim değişikliği için teknolojik önlemlerde düşünülmektedir. İklim değişikliğini en çok etkileyen karbondioksit gazını tutan karbon tutma teknolojisinin geliştirilmesi, azalmasını sağlayacaktır. İneklere deniz yosunu yedirilmesinin de bu durumu olumlu etkileyeceği söylenmektedir. İneklerin deniz yosunu yemesiyle metan gazı emisyonu azalacaktır. Pandemi ile evden çıkmamakta iklim değişikliğine faydalı olmuştur. Zararlı gazların salınımı azalmıştır. Ulaşım sırasında çıkan gazlar da azalmıştır bu nedenle.

Enerji tüketiminin olabildiğince alaması iklim değişikliğini de belirli bir ölçüde yavaşlatacağı tahmin edilmektedir. Evde kullanılan teknolojik aletlerin kullanımını minimum seviyeye indirmek faydalı olacaktır. Bu durum önemli ölçüde yarar sağlayacaktır.

Sığır yetiştiriciliği metan gazının artmasına neden olmaktadır. Sığır eti yerine böceklerden yapılan etin kullanılması düşünülüyor bilim insanları tarafından. Tabii bu insanların çok hoşlanacağı bir durum değil. Böcekler protein açısından yüksek veri değerine sahiptir.

Gezegenimizi tehdit etmekte olan bu durumla alakalı çalışmalar yapılıyor ancak uzun süredir büyük bir problem olarak devam ediyor. Zamanla insanların bilinçli duruma gelmesi gerekiyor yoksa iklim değişikliği tüm dünyayı korona virüsten çok daha fazla etkileyecektir. Bu durumun önüne geçebiliriz. Herkesin daha bilinçli davranması gerekmektedir. (AŞ)

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı