Bilgi

İngilizce Sayılar, Türkçe Anlamları ve Okunuşları


Herkese Merhaba. Bu yazımızda “İngilizce Sayılar, Türkçe Anlamları ve Okunuşları” konusunda kısaca bilgi vermeye çalışacağız. İngilizce eğitmenlerinin, öğretmenlerin söylediği gibi, akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmek ve kendinizi ifade etmek istiyorsanız öncelikle yeterli sayıda İngilizce kelime ezberlemiş olmanız gerekiyor. Dil bilgisi kurallarını biliyor olsanız dahi hızla ilerleyen bir konuşma içinde kullanacağınız kelimeleri kolayca hatırlamalısınız. Peki kelimeler yeterli mi? Tabi ki en önemli kısmı kelime darağacımız ancak önemi yadsınamaz bir diğer konu ise İngilizce sayılar, anlamları ve okunuşları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

İngilizce sayılar dediğimizde ilk akla gelen sayma sayılarıdır. Ancak sayma sayıları kadar sıralama sayıları da önemlidir. Yazımızda sırası ile; İngilizce Sayma Sayıları (çift basamaklı İngilizce sayma sayılarında ilk mantığı kavradığınızda iki basamaklı sayılar sizin için sorun olmaktan çıkacaktır) ve Sıra Sayıları konularına değineceğiz.

Sayılar İngilizce Yazılışı Türkçe Okunuşu
0 Zero zirou
1 One van
2 Two tu
3 Three tri
4 Four for
5 Five fayv(f)
6 Six siks
7 Seven sevın
8 Eight eyt
9 Nine nayn
10 Ten ten
11 Eleven ilevın
12 Twelve tvelv(f)
13 Thirteen törtiin
14 Fourteen fortiin
15 Fifteen fiftiin
16 Sixteen sikstiin
17 Seventeen sevıntiin
18 Eighteen eytiin
19 Nineteen nayntiin
20 Twenty tventi

İlk 20 İngilizce sayıyı öğrendikten sonra sırada çift basamaklı sayıların mantığını çözüp öğrenme bulunuyor.

Sayı İngilizce Yazılışı Türkçe Okunuşu
20 Twenty tventi
21 Twenty one tventi van
22 Twenty two tventi tu
23 Twenty three tventi tri
24 Twenty four tventi for

Çift basamaklı sayılara geçtiğimizde sıradaki onluk sayıyı bilmemiz yeterli olacaktır. Örneğin: 25 demek istiyorsak; 20 (twenty) + 5 (five) = 25 (twentyfive) – (tüventifayf) şeklinde söyleyeceğiz. Sonrasında onluk sayı başlarını ezberlememiz yeterli olacaktır.

Sayı İngilizce Yazılışı Türkçe Okunuşu
30 Thirty törti
40 Forty forti
50 Fifty fifti
60 Sixty siksti
70 Seventy sevınti
80 Eighty eyti
90 Ninety naynt

Böylelikle İngilizce sayma sayılarını öğrenmiş olduk. Ancak bir diğer önemli nokta, bu sayıları her fırsatta tekrar etmemiz ve örnek cümle içerisinde sıkça kullanmaya çalışmamız. Şimdi gelelim yazımızın başında bahsettiğimiz İngilizce sıralama sayılarına öğrenmeye.

İngilizce Sıra (sıralama) Sayıları

Burada sayma sayılarının yanına 1st , 2nd , 3rd, 4th gibi küçük ekler geliyor. Bu kısımda yazılış, okunuş ve telaffuzlarını öğrenmeye çalışalım.

İngilizce Sayılar Sıralama Şekli Türkçe Anlamları
1 (one) 1st – first (först) birinci
2 (two) 2nd – second (sekınd) ikinci
3 (three) 3rd – third (törd) üçüncü
4 (four) 4th – fourth (fort) dördüncü
5 (five) 5th–fifth (fift) beşinci
6 (six) 6th – sixth (sikst) altıncı
7 (seven) 7th seventh (sevınt) yedinci
8 (eight) 8th – eighth (eytt) sekizinci
9 (nine) 9th – ninth (naynt) dokuzuncu
10 (ten) 10th – tenth (tent) onuncu
11 (eleven) 11th – eleventh (ilevınt) on birinci
12 (twelve) 12th – twelfth (tüvelft) on ikinci
13 (thirteen) 13th – thirteenth (törtiint) on üçüncü
14 (fourteen) 14th – fourteenth (fortiint) on dördüncü
15 (fifteen) 15th – fifteenth (fiftiint) on beşinci
16 (sisteen) 16th – sixteenth (sikstiint) on altıncı
17 (seventeen) 17th – seventeenth (sevıntiint) on yedinci
18 (eighteen) 18th – eighteenth (eytiint) on sekizinci
19 (nineteen) 19th – nineteenth (nayntiint) on dokuzuncu
20 (twenty) 20th – twentieth (tüventiit) yirminci
21 (twenty one) 21st – twenty-first (tüventi-först) yirmi birinci
22 (twenty two) 22nd – twenty-second (tüventi-sekınd) yirmi ikinci
23 (twenty three) 23rd – twenty-third (tüventi-törd) yirmi üçüncü
24 (twenty four) 24th – twenty-fourth (tüventi-fort) yirmi dördüncü
25 (twenty five) 25th – twenty-fifth (tüventi-fift) yirmi beşinci

Genel olarak İngilizce sayma sayılarını öğrenmiş olduk. Şimdi “100 ve 100 den büyük sayılar nasıl yazılır ve okunur?” Sorusuna cevap vermeye çalışalım.

Hemen Bakalım;

İngilizce 100 (yüz) ve üstü sayıların yazılışı ve okunuşu: İngilizcede 100’den büyük sayıları söylemek için öncelikle kaç tane 100 içerdiğini söylememiz gerekir. Diğer sayıları da aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Örneğin;

100 demek için, a hundred (e handırıd) yada one hundred (van handırıd) diyoruz.

867 demek için, eight hundred sixty seven (eyt handırıd sikstisevın) dememiz gerekecek.

Sayı İngilizce Yazılışı Türkçe Okunuşu
100 a hundred veya one hundred e handrıd veya van handrıd
1.000 one thousand van tausınd
10.000 ten thousand ten tauzınd
60.000 sixty thousand siksti tauzınd
100.000 one hundred thousand van handrıd tauzınd
250.000 two hundred and fifty thousand tu handrıd end fıfti tausınd
1.000.000 one million van milyın
1.000.000.000 one billion van bilyın

Bu yazımızda İngilizce sayma sayıları, İngilizce çift basamaklı sayılar, yüzlü sayılar ve bin, on bin, yüz bin, milyon gibi sayıları öğrendik.

1 Yorum

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı