Bilgi

Kenevir Neden Yasaklandı? Kenevirin Bilinmeyen Özellikleri


Kenevir, bilinen insanlık tarihinin en eski bitkisel ham madde kaynaklarından bir tanesidir. Anavatanı Orta Asya olan bu özel bitki saplarında bulunan lifler iplik, dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmı ise kâğıt yapımında kullanılan bir bitki türüdür. Bu endüstriyel bitkinin sadece bilinen kullanım alanı dışında dini tören ve tıbbi amaçlar gibi çok özel kullanım alanları bulunmaktadır. Eski Yunanca Kannabis kelimesinden gelip İngilizce’de Cannabis olan Kenevir, genelde uyuşturucu maddelerde kullanıldığından dolayı günah bitkisi lakabıyla da bilinmektedir.

Hemen aşağıda 1. Dünya Savaşı (1914) yıllarında kullanıma sokulan 10 ABD dolarını görüyoruz. Burada “Tarım ve Sanayi” görseli ile dikkatimizi çeken şey kuşkusuz çiftçilerin topladığı Kenevir bitkisiolmaktadır. Zamanında önemine binaen ABD doları üzerinde gösterimi sağlanan ve günümüzde -üretilmesi- neredeyse belirli yasalarla kısıtlanmış olan kenevir ne oldu da yasaklanan bir günah bitkisi haline geldi?

Birçok ülkede yetiştirilmesi -vaktiyle- yasal olan Kenevir, 1930’larda ABD’de çıkarılan “Marihuana Vergi Yasası” ile yetiştirilmesine engeller getirildikten sonra adım adım tüm dünyada yasaklanmıştır. Yasaklamanın bilimsel açıdan çok, ekonomik ve siyasi çıkar gruplarınca yapıldığı düşündüren bir çok kanıt mevcuttur.

1- Bir dönüm kenevir dört dönüm ağaca denk kâğıt hamuru sağlayabilecek, selüloz açısından çok zengin bir odunsu bitkidir.

2- Oksijen üretimi açısından baktığımızda 1 dönümlük kenevir 25 dönümlük orman kadar oksijen üretmektedir.

3- Kenevir lifleri, petrol yan sanayi ürünü olan sentetik lifler dünya çapında yaygınlaşmadan önce bütün dünyada lif kaynağı olarak kullanılmıştır.

4- Kenevir çok güçlü bir bitkidir ve ilaç kullanımına neredeyse hiç ihtiyaç duymaz. Dünyanın her yerinde kolaylıkla yetiştirilebilir ve çok az suya ihtiyaç duymaktadır.

5- Günümüzde dünyadaki tarım ilaçlarının büyük bir kısmı, lif üretiminde kullanılan pamuk yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Kenevir ile yapılan tekstil ürünleri yaygınlaştığı taktirde tarım ilacı sektörü büyük bir oranda ortadan kalkabilecektir.

6- İlk kot pantolon kenevir bitkisinden yapılmıştır. Kanvas kelimesi kenevir ürünlerine verilen isimdir. Kenevir ayrıca ip, halat, çanta, ayakkabı, şapka yapımı için ideal bir bitkidir.

7- Kenevir AIDS ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini azaltma,romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, psikoloji ve omurga rahatsızlığı gibi yüzlerce hastalıkla kullanılmaktadır.

8- Üretimi soyadan bile ucuz olan kenevir tohumun, protein değeri oldukça yüksektir. İçindeki yağ asitleri doğada başka hiçbir yerde bulunmamaktadır.

9- Bir otomobilin gövdesi (kaportası) kenevirden yapıldığında normalden on kat daha dayanıklılıksağlamaktadır.

10- Günümüzde kullanılan plastik ürünlerin tamamı kenevirden üretilebilir. Kenevirden elde edilen bir plastiğin doğada dönüşümü daha hızlı olmaktadır.

11- Binaların yalıtım-izolasyonunda kenevir kullanılabilir. Kenevir daha ucuz ve esnek bir yapıyasahiptir.

12- Kenevirden elde edilen sabun gibi temizlik ürünleri ve kozmetikler suyu kirletmez ve tamamen doğaldır. 

Yukarıdaki maddeler ışığında keneviri yasaklamada önderlik eden çıkar çevrelerinin aynı zamanda da petrol ve ilaç endüstrisiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Dişi kenevirin yasaklanması için neden olarak gösterilen bitkinin goncalı üst kısımlarında yoğun olarak bulunan tetra-hidro-kanabinol (THC) maddesi insanlık var olalı beri “esrar” olarak kullanılmıştır ve tıbbi kullanımlarının olduğunu gösteren bilimsel dergilerde yayınlanmış birçok araştırma vardır.

Biraz daha derine indiğimizde W.R. Hearst 1900’lü tarihlerde ABD’de gazete, dergi ve aynı zamanda medyanın patronuydu. Kendine ait ormanları bulunan W.R. Hearst, aynı zamanda kağıt üretiminde öncü bir kişiliğe sahipti. Kenevirin kağıt üretimindeki katkısı anlaşılmaya başladığında zenginliğini kaybedebilirdi.

Rockefeller ailesi dünyanın en zengin ailesiydi ve gelirini petrol ürünlerinden elde ediyordu. Eğer petrol ürünleri (biyo-yakıt) kenevirden elde edilseydi zenginliğini kaybedecekti. Biyodizel, Motorin eşdeğeri bir biyoyakıt olup motorinle harmanlanarak kullanılabildiği gibi saf halde motorin yerine de kullanılabilmektedir.

Andrew William Mellon, Dupont şirketinin ana hissedarıydı ve petrol ürünlerinden plastik üretmek için patente sahipti. Kenevir endüstrisi  Mellon’un pazarını tehdit ediyordu. 1921-1932 yılları arasında da ABD Hazine Bakanlığı görevine getirilen Mellon’un ilk işi kenevir pazarını ortadan kaldırmak oldu. Medya aracılığı ile kenevirin (marihuana) zehirli olduğu algısını yerleştirdi.

Günümüzde Hollanda‘da kullanımı, yetiştirilmesi serbestleştirilmiştir. Kanada kenevir yetiştirilmesi, işlenmesi ve satışını 7 Haziran 2018‘de yasallaştı ve bu kanun 17 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı