Bilgi

Kimya Endüstrisinde Çalışan Meslek Dalları


Kimya endüstrisi, endüstriyel kimyasallar üreten şirketlerden oluşmaktadır. Modern dünya ekonomisinin merkezinde bulunan hammadde (petrol, doğal gaz, hava, su, metaller ve mineraller) 70.000’den fazla farklı ürüne dönüştürülmektedir. Kimya endüstrisi çok geniş alandan oluşan bir sektör olduğu için çok çeşitli meslek dallarından kişiler bu alanda çalışmaktadır. Maden mühendisleri, petrol mühendisleri, kimyagerler, kimya mühendisleri ve teknisyenler bu alanda görev yapan mesleklerden bazılarıdır. Gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, eczacılar da kimya sektörüne hizmet eden mesleklerdendir.

Kimya endüstrisinin bazı ürünlerinde ileri teknoloji gerektirmektedir. Bundan dolayı kimya endüstrisinde kullanılan teknoloji ilerlemiştir. Kimya endüstrisi, araştırma ve geliştirme çalışmalarının en yoğun yapıldığı alanlardan olup; çeşitli sanayi dallarında sektörün ihtiyacını karşılayabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gereken mesleki yeterliliğe sahip meslek elemanlarını yetiştirir.

Kimyagerlik: Kimyagerlik; maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve her cins kimyasal örneğin analizi konusunda çalışmalar yapan meslek dalıdır. Kimyagerler, laboratuvarlarda çalışır ve genellikle kimyasal bileşenlerin davranışları ve az miktarda üretimiyle ilgilenir. İlaç, deterjan, içecek, gübre, boyar madde gibi güncel hayatta yaygın olarak kullanılan tüketim malzemelerinin sentezini gerçekleştirirler.

1- Kimya Mühendisliği: Kimya mühendisliği; maddelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hâllerinin değişime uğradığı aşamaların geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen çok yönlü bir mühendislik dalıdır. Kimya mühendisleri, kimyagerlerin çalışmalarını ve elde ettikleri bilgileri ekonomik ve büyük ölçülerde ürünlere dönüştürmek için gerekli üretim süreçlerini ve fabrikaları tasarlar. Bunu yaparken fizik, kimya ve matematik bilgilerini kullanırlar. Kimya mühendisleri, matematik, kimya, fizik ve biyolojiden oluşan temel bilimleri, mühendislik bilimleri ve ekonomi ile birleştirir ve çoğu kez yazılımlar ve hesap yöntemleri kullanır. Kimya mühendislerinin çalışma alanları çok geniştir. Petrokimya, temel kimyasallar, şeker, otomotiv, gıda, çimento, seramik, ilaç, tekstil, boya, cam, metal, gübre, elektrik, plastik, denizcilik, savunma sanayi ve sağlık alanlarında; tasarım, işletme ve destek hizmetleri veren birimlerde çalışabilirler.

2- Kimya Teknisyeni: Kimya teknisyenleri; her türlü kimyasal ham maddenin üretimi, kalite kontrolü ve analizinde araştırma – geliştirme laboratuvarlarında kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin denetimi altında çalışan kişilere verilen unvandır. Kimya teknisyeni dışında kimya endüstrisi alanında çalışan pek çok teknisyen vardır.

3- Petrol Mühendisi: Petrol mühendisleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal enerjinin aranması, sondajı, üretimi, taşınması, depolanması ve işletilmesi ile ilgili konularda çalışmalar yapar.

4- Maden Mühendisliği: Maden mühendisliği, madenlerin bulunması, çıkarılması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır. Petrokimya ve diğer kimyasal elementlerin rezervlerinin keşfedilip çıkarılması ve işlenmesi sürecinde maden mühendisliği, petrol mühendisliği, kimya mühendisliği gibi yüksek öğrenim gerektiren mesleklerin yanında bu alanda birçok teknik eleman da görev yapmaktadır.

5- Gıda Mühendisi: Gıda mühendisliği; bilimsel bilgiler ve mühendislik bilgileri yardımıyla gıdaların güvenilir bir şekilde üretimini, hazırlanmasını, işlenmesini, paketlenmesini, dağıtılmasını sağlayan ve gıdalardan uygun bir şekilde yararlanmayı sağlayan mühendislik dalıdır.

6- Ziraat Mühendisliği: Bitkisel üretim ve hayvansal üretim yanında süt teknolojisi, tarımsal biyoteknoloji, tarım makineleri, kültür–teknik, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, tarım ürünleri teknolojisi, bitki koruma, peyzaj mimarlığı ve biyogaz enerji üretimi alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.

7- Uzman Tıp Doktorluğu: Uzman tıp doktorluğu, tıbbi ilaç ve kozmetik ürünlerin üretiminde biyokimya alanında çalışırlar.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı