Bilgi

İyon Nedir? Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir?


Pozitif (+) veya Negatif (-) yüklü atom veya atom gruplarına iyon adı verilir. Başka bir ifade ile; bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacıklara iyon denir. İyonlar elektrik yükü ile yüklüdür, nötr değillerdir. Atomlar kimyasal bağ yaparken oktet ve dublet kuralına uymak için elektron alı verişi yapar. Bu şekilde iyonlar da oluşur. Atomlar kararsız yapılarından kurtulmak ve kararlı hale gelebilmek için elektron alırlar ya da kaybederler. Bunun için de başka bir atomla ya da kökle bağ kurarlar.

Anyon Nedir?

Flor iyonunda negatif (-) yük sayısı pozitif (+) yük sayısından fazla olduğu için bu iyon negatif yüklüdür. Negatif (-) yüklü iyonlara Anyon denir. Anyon oluşabilmesi için atomun elektron alması gerekir. Anyonların elektron sayısı, proton sayısından fazladır.

Katyon Nedir?

Sodyum atomu, bir elektron verdikten sonra pozitif (+) yüklü hâle gelmiştir. Pozitif (+) yüklü iyonlara Katyon denir. Katyon oluşabilmesi için atomun elektron vermesi gerekir. Katyonların elektron sayısı, proton sayısından azdır.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı