Bilgi

Kriminalistik ve Kriminoloji Arasındaki Fark Nedir?


İki farklı kavram olan kriminoloji ve kriminalistik çoğu zaman yanlış olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır. Kriminolojinin kriminalistik ile karıştırılması hiç nadir değildir. Her iki bilimde suçla ilgili (Latince “crimen”) yapacakları vardır. Bununla birlikte, kriminalistin ilk sırada suçun aydınlatılması ile meşgul olmasına karşın, kriminologları her şeyden önce suçlu davranışın nedenleri ilgilendirir.

Kriminoloji ya da suç bilimi suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışın nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen bir bilimsel öğretidir. Kriminalistik, adli bilimler veya bilimsel polislik ise suçluların bilimsel yöntemler kullanılarak tespit edilmesini ve suç olaylarının aydınlatılmasını içeren bilimler demetidir. Kriminalistik, etimolojik olarak Latince crimen (suç) kelimesinden türetilmiş olup kriminolojinin bulgularından faydalansa da nitelik ve maksat açısından bu iki dal birbirinden ayrılılır.

Kriminalistik bir bilim değil bir tekniktir ve fizik, biyoloji ve kimya bu tekniğin temelini teşkil eder. Kriminalistiğin kendi değişmez kanunları yoktur. Uygulanacak kurallar ve teknolojideki gelişmeler kriminal incelemelerde büyük değişiklikler meydana getirir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı