Bilgi

Lazer Yazıcı Nedir? Lazer Yazıcı Yapısı ve Çalışması Nasıldır?


Lazer Yazıcı Nedir?

Lazer yazıcılar en yüksek çözünürlükte ve en kaliteli baskıyı yapabilen yazıcılardır. Üretildiğinden beri masaüstü yayıncılık alanında vazgeçilmez bir araçtır. Bu yazıcılardan, matbaa kalitesinde çıkış alınabilmektedir. Özellikle aydınger ya da asetat üzerine çıkış alınabilmesi önemli bir özelliğidir. Çünkü bu yolla baskı öncesi hazırlık aşamalarının yerine getirilmesi sağlanabilmektedir.

Lazer yazıcılar, fotokopi makinelerine benzemektedir. Lazer yazıcılarda da fotokopi makinelerinde olduğu gibi toner kullanılmaktadır. Toner tanecikleri, bilgisayardan gelen veriler yardımı ile kâğıt üzerine basılır. Her bir toner taneciğinin bir noktadaki yoğunluğu çözünürlüğü ifade etmektedir. Çözünürlük, dpi (dot per inch/ inç başına nokta sayısı) olarak gösterilen bir değerdir. Bugün yaygın olarak 600 dpi ve üzerinde lazer yazıcılar kullanılmaktadır. Yazıcının belleğinde oluşturulan sayısal sayfa görünümü, lazer tabancası yardımı ile tambur üzerine aktarılır. Tamburun, lazer ışınıyla manyetize edilen bölümlerine toner yapışır. Bu şekilde, tambura değen kâğıt üzerinde, istenilen karakter ve grafikler oluşur. Lazer yazıcıların sessiz çalışmaları, kalite ve hızlarının yanında en büyük özellikleridir. Lazer yazıcıların bir dezavantajı, sürekli form kullanamamasıdır.

Lazer yazıcılar ilk fotokopi makineleriyle aynı teknolojiyi kullanır. Elektrofotokopi ile 1938 yılında bir yazıcı şirketi tarafından başlatılan gelişim süreci 1971 yılında yine aynı firma tarafından geliştirilen ilk lazer yazıcı ile devam etti. 1973 yılında Ears ile ilk endüstri lazer yazıcısı piyasaya çıktı. SLM–804 modeli 1987 yılında kişisel kullanıcı için ilk lazer yazıcıydı. Bu yazıcı 300 dpi ile dakikada sekiz sayfa basıyordu. Daha sonra ise 1980’li yıllarda başka firmalarının bu sektörde gerçekleştrdikleri büyük atılımlar ve yenilikler ile bugünkü teknolojiye ulaşılmıştır. Bu yazıcıların hızı, ppm (page per minute/dakikadaki sayfa sayısı) ile ölçülür. Diğer yazıcılarda olduğu gibi lazer yazıcılar da bir mikro işlemci ve bellek taşımaktadır. Bellek 512 kb ile 4 mb arasında değişmektedir. Lazer yazıcıların renkli baskı yapabilenleri de üretilmektedir. Yalnız renkli baskı yapan lazer yazıcıların fiyatlarının yüksek olması sebebiyle genellikle siyah-beyaz baskı yapan lazer yazıcılar tercih edilmektedir.

Drum (Tambur)

Lazer yazıcılar, cihazları nispeten pahalı olmasına rağmen hızlı, güvenilir ve işletmeleri daha ekonomik olması sebebiyle tercih edilmektedir. Tonerin daha ucuz olması ve daha uzun süre kullanılması sebebiyle lazer yazıcılar ekonomik yazıcılar olarak değerlendirilmektedir.

Lazer Yazıcı Yapısı ve Çalışması

Lazer yazıcılarda kullanılan baskı yöntemi fotokopi makinesindekine benzer. Lazer yazıcılar, satır satır yazmak yerine sayfa sayfa yazar. Lazer yazıcı bütün sayfayı bir kerede basmak için geniş bir bellek kullanır. Yazıcının belleğinde oluşturulan sayısal sayfa görünümü, lazer tabancası yardımı ile drum (tambur) üzerine aktarılır. Drum’ın, lazer ışınıyla manyetize edilen bölümlerine toner yapışır. Bu şekilde, drum’a değen kâğıt üzerinde istenilen karakter ve grafikler oluşur.

Lazer yazıcıya ait çalışma prensibi

Çalışması adım adım anlatılacak olursa;

1- Gelen datalar yazıcının hafızasına kaydedilir. Eğer yazıcının hafızasında yer yoksa datalar bilgisayarda bekletilir.

Drum + yükle yüklenmesi

2- Drum üstündeki bazı noktalar lazer ışını tarafından eksi yükle yüklenir. Bu eksi yükler aslında kâğıda yazılacak olanların aynadaki bir görüntüsüdür.

Drum üzerindeki noktalardan bazılarının – yükle yüklenmesi

3- Bu sırada dönmekte olan drum sayesinde lazer ışınıyla negatif (-) yüklenen noktalar toner kutusunun önünden geçerler. Toner pozitif (+) yüklü olduğundan drum üstündeki negatif(-) yüklü noktalar tarafından çekilir ve drum üzerine elektrostatik olarak yapışır.

Tonerin drum üzerine yapışması

4- Bu esnada kâğıt zaten yazıcının içine girmiştir ve bir şarj silindiri tarafından negatif (-) yükle yüklenmiştir. Drumun dönmesiyle kâğıt hizasına gelen toner parçacıkları negatif (-) yüklü kâğıt tarafından kâğıt üzerine çekilir. Böylece karakterler kâğıt üzerine aktarılmış olur.

Tonerin kağıt üzerine aktarılması

5- Kâğıt ısıtıcı silindir ve baskı silindirinden geçerek dışarı çıkar. Bu iki silindirin arasından geçerken toner parçacıkları erir ve kâğıt üzerine iyice kalıcı olarak yapışır. Toner parçacıklarının erime sebebi içinde plastik madde olmasıdır.

Tonerin ısıtılarak kağıda yapıĢtırılması

6- Bu esnada dönmekte olan drum bir silindir tarafından deşarj edilerek nötr hale getirilir. Drum artık yeni tur için hazır haldedir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı