Bilgi

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kime Bağlıdır?


Millî Güvenlik Kurulu (MGK) 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 118. maddesiyle bugünkü haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirmekle görevlidir.

MGK, gerekli haller dışında iki ayda bir defa cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından kurulur. Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlar, Milli Güvenlik Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır.

Millî Güvenlik Kurul’nun gündemi; Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenmekte ve gündem hazırlanırken Başbakan ve Genelkurmay Başkanı’nın önerileri dikkate alınmakta; Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Başbakan’ın da görüşü alınarak Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından Cumhurbaşkanı’na sunulmaktadır.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kime Bağlıdır?

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; Anayasa’nın 118. maddesine göre kurulmış, Başbakan’a bağlı bir kuruluştur. Milli Güvenlik Kurulunca ve kanunlarla Genel Sekreterliğe verilen görevleri yerine getirmekte ve Milli Güvenlik Kurulu’nun Sekreterlik hizmetlerini yürütmektedir. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri toplantılara katılır, fakat oylamaya katılamaz.

Kaynak:

  • https://www.mgk.gov.tr/index.php/milli-guvenlik-kurulu/genel-bilgi
  • https://tr.wikipedia.org/
  • http://m.bianet.org/bianet/siyaset/4153-milli-guvenlik-kurulu-ne-yapar

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı