Bilgi

Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Nedir? Kimlerden Oluşur?


Millî Güvenlik Kurulu (MGK) 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 118. maddesiyle bugünkü haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili kararların alınmasını ve gerekli kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirmekle görevlidir. MGK, gerekli haller dışında iki ayda bir defa Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır. Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlar, Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanır.. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilatı ve görevleri kanunla düzenlenir

Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendirilir

Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından kurulur. Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir.

Millî Güvenlik Kurul’nun gündemi; Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenmekte ve gündem hazırlanırken Başbakan ve Genelkurmay Başkanı’nın önerileri dikkate alınmakta; Kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanların gündeme girmesini istedikleri konular, Başbakan’ın da görüşü alınarak Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından Cumhurbaşkanı’na sunulmaktadır. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Millî Güvenlik Kurulu  Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında toplanır.

MGK Üyeleri (Yeni Düzenleme İle)

  • Cumhurbaşkanı
  • Cumhurbaşkanı Yardımcıları
  • Adalet Bakanı
  • Milli Savunma Bakanı
  • İçişleri Bakanı
  • Dışişleri Bakanı
  • Genelkurmay Başkanı
  • Kara Kuvvetleri Komutanı
  • Deniz Kuvvetleri Komutanı
  • Hava Kuvvetleri Komutanı

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı