Bilgi

Mısır Piramitlerin Gizemi Nedir?


Mısır Piramitleri, Mısır’da yer alan eski piramit şekillerde yapılardır. Mısır’da 100’den fazla piramit vardır. Piramitlerin çoğu Eski Krallık Dönemi’nden Orta Krallık Dönemi’ne kadar firavunların mezarı için inşa edilmiştir. Bilinen en eski piramit 3.Hanedan döneminde inşa edilen Basamaklı Piramit’tir. Bu piramit ve etrafını çevreleyen bloklar; mimar İmhotep tarafından tasarlanmıştır. Ayrı- ca bu yapılar dünyanın en eski şekilli taşlardan inşa edilmiş yapısıdır.Yapımda çalışan iş- çiler piramitlerin sırrını bildikleri için yapım bittikten sonra öldürülmüşlerdir. En çok bilinen piramitler Gize’de bulunmuş- tur. Birkaç Gize Piramidi inşa edilmiş en bü- yük yapılardandır. Gize Piramitleri’nin en büyüğü olan Keops Piramidi şu ana kadar zarar görmeden ayakta duran, Dünya’nın Yedi Harikası’ndan biri olarak görülmektedir. Peki bu devasa yapıların Matematik gibi karmaşık bir bilimi bu kadar meşgul etmesindeki neden nedir? Piramitler Matematik alanında sadece bir şekle ismini vermemiş daha da ötesinde bir çok sır ihtiva eden yapısıyla da yine birçok büyük Matematikçinin de araştırma konusunda iştahınını kabartmıştır. Piramitlerdeki en temel Matematiksel sır: “Yerleştirilen her bir taşın taban çevresinin, yüksekliğin 4 katına oranıının Pi sayısını vermesidir..”

M.Ö 2500 lerde yapımına başlandığı düşünülürse ilk piramidi bile inşaa edenlerin anlaşılan Pi sayısından haberleri vardı.Bu sır çok uzun yıllar saklanmış olsa da Matematik biliminin ihtiyaçların toplamı olduğunun en büyük göstergesi olarak yıllar sonra tekrar tekrar keşifler yapılması herhalde en büyük ispattır. Matematik bir yana Piramitler zamana damgasını vurmuş ve çağ medeniyetini şekillendirmiştir. Piramit şeklindeki yapılar sadece Mısır’a özgü olmayıp dünyanın başka yerlerinde de inşa edilmiş örnekleri bulunmaktadır. Fakat sayıca en çok Mı- sır’da bulunduklarından bölgeyle özdeşleşerek “Mısır Piramitleri” olarak anılmaktadırlar.

İngiliz matematikçi ve astronomist olan John Taylor birtakım çalışmalar yapmış ve elde ettiği sonuçlar Howard Vyse tarafından analiz edilmiştir. Bunlardan bazıları;

– Keops piramidinin taban alanı dünyayı yataydan ikiye böldü- ğümüzde ortaya çıkan kesit alanı gibi düşünülürse ve piramidin tabanı dünyanın yarıçapı üzerine oturtulsa, yüksekliği tam kutup noktasına denk gelirdi. Yani burada kusursuz bir oran mevcuttur.

– Keops ve Kefren piramitleri doğu-batı ve kuzey-güney sınırlarına öyle kusursuz yerleştirilmiştirler ki, o günün koşulları düşünüldüğünde hayret verici bir durum olarak görülmektedir.

– Keops piramidinin üçgen şeklindeki dört yüzeyinin toplam alanı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.

– Piramitlerin içi yazın serin, kışın ise ılık olur.

– Gize Platosu’ndan geçen boylam, denizlerle karaları iki eşit parçaya böler.

-Keops piramidinin taban çevresini yüksekliğinin iki katına bö lündüğünde tam olarak pi=3,1416 sayısı elde edilmektedir.

– Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı tam olarak dünya ile güneş arasındaki mesafeyi(149.504.000km) vermektedir.

– Piramitler bir güneş saati olarak işlev görmektedirler. piramitlerin Ekim ayı ortasında ve Mart ayının başlangıcında yere düşürdüğü gölgeler, mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterir.

– Piramitlerin üzerinden geçen meridyen, karaları ve denizleri iki eşit parçaya bölmektedir.

– Piramit hangi firavunun adına yapıldıysa, kralın odasına yılda sadece iki kez güneş girmektedir. Bunlar kralın doğduğu ve öldüğü günlerdir.

– Piramitin içerisine bırakılan süt birkaç gün bozulmadan kalabilirken, beklenmeye devam edilmesi durumunda yoğurt haline gelmektedir.

– Piramit içerisine koyulan bir bitki hiç ışık almasa da normale göre daha hızlı büyümektedir.

– Açık bir yara, piramit içerisinde çok daha çabuk bir şekilde iyileşmektedir.

– Piramitlerin içerisinde radar gibi aletler çalışmamaktadır.

– Piramit içerisinde bırakılmış kirli bir su, birkaç gün içerisinde arıtılmış hale gelmektedir.

– Keops piramidiyle dünyanın merkezi arasındaki mesafe, Kuzey kutbuyla arasındaki mesafeye eşittir.

Kaynak: http://mebk12.meb.gov.tr/

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı