Bilgi

Noter Nedir? Ne İş Yapar? Noter Olmak İçin Şartlar Nelerdir?


Noterlik kendilerine özel hazırlanmış kanunlarla düzenlenmiş ve belirli çizgileri ile sınırlandırılmıştır. Noterlik Kanunun birinci maddesine göre Noterlik şu şekilde açıklanmaktadır. “Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar”. Noterler yine yasalara göre yapılması kanunlarla başka makam, merci ve şahsa verilmemiş olan her türlü hukuki işlemleri kanunlar ile belirtilen şekillerde yapmaktadırlar.

Noterler Hangi İşlemleri Yürütürler?

Noterler her türlü; vasi, beyanname, tutanak, taahhütname işlemlerinden sorumludurlar. Bu evrakları almak isteyen kişilerin noterliklere müracaat etmesi gerekmektedir. Türkiye’de en fazla giriş-çıkış yapılan kurumlar arasında yer almakla birlikte, sorumlulukları da bir hayli fazladır. Adaletli olmayı esas alan bir meslek grubu olmakla birlikte, noterler mesleğe girmeden önce eşitlik ve adalet yemini ederler.

Noterler Ne İş Yapar?

 • Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler.
 • Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar.
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapar.
 • Alım-satım sözleşmesi yapar.
 • Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen evrağın üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylar.
 • Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderir.
 • Kanunen tescili gereken işlemleri tescil eder.

Noter Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Noterlik başvurusu yapmak için; Hukuk Fakültesi’nin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekir. Noter olmak isteyen avukat adaylarının, noterlik belgesi almaları zorunlu tutulmuştur. Noterlik belgesi almak için; Adalet Bakanlığı’na başvuru yapılmalıdır. Adalet Bakanlığı tarafından verilen noterlik belgesine sahip olmayan kişiler, noterlik için başvuru yapamazlar.

 • 23 yaşının bitmesi ancak 50 yaşından büyük olunmaması gerekir.
 • Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabilir.
 • Hukuk fakültesinden mezun olunmalıdır.
 • Erkek adayların; askerliğini bitirmesi ya da askerlikten muaf olduklarını gösterir belge sunmaları gerekmektedir.
 • Yüz kızartıcı bir suç sebebiyle hüküm giyilmemesi ya da bu suçlar hakkında herhangi bir soruşturmaya dahil olunmaması gerekir.
 • Noterlik mesleğini küçük düşürecek davranışlardan uzak durulmalıdır.
 • Noterlik ya da noter stajyerliğinin haricinde herhangi bir işte çalışmamak ya da başka bir işe sahip olmamak gerekir.
 • Mahkeme tarafından kesinleştirilen karar neticesinde; hâkim, savcı, memur, avukat ya da noter olmaktan men edilmemek gerekir. Bu haklardan men edilen kişiler noter olamazlar.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından kısıtlanmamak gerekir.
 • Akıl sağlığı yerinde olmalıdır.
 • Kişiler hakkında acizlik kararı çıkartılmamalıdır.
 • Noter olmak için en az 4 yıl avukat, hakim ve savcı veya akademisyen olarak görev yapmanız gerekmektedir.
 • Noter olmak isteyen kişilerin avukatlık stajını tamamlamaları ve avukatlık ruhsatını almaları gerekmektedir.
 • Noter olmak için noterlik stajını tamamlamak gerekmektedir.
 • Noter olmak için Adalet Bakanlığına başvuru yapmalısınız.
 • Noter olmak için ilanları takip etmek başvuru yapmak ve başvurunuzun onaylanması gerekmektedir.
 • Noter olmak için noterlik belgesini almanız gerekmektedir.

Noter Olmak İçin Nereye Başvurulmalıdır?

Noterlik başvurusunun yapılması için; Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan talep formu doldurulmalı ve elektronik imzayla başvuru tamamlanmalıdır. UYAP adresiyle sisteme erişildikten sonra, e-devlet şifresi ya da elektronik imzayla sisteme giriş yapılır. Başvuru ekranında belirtilen form doldurularak, noterlik ön başvurusu tamamlanmış olur. Noterlik için fiziki başvuru yapmaya izin verilmemektedir. Belirtilen adres üzerinden başvuru formu doldurulduktan sonra, aynı sistem üzerinden başvuru sonucu sorgulanmaktadır. Noter olmaya hak kazanan kişiler, noterlik ilanlarını takip edebilirler. Noterlik başvurusunda talep edilen evrakların hepsi, eksiksiz şekilde tamamlanmak zorundadır. Başvurunun tamamlanması amacıyla, hazırlanan evrakların Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekir.

Noterlik açabilmek için öncelikle gazetelerden veya web ağları üzerinden noterlik ilanlarının incelenmesi gerekmektedir. Bir esnaf dükkanı gibi her yerde noterlik açılamamaktadır. Yasal düzenlemeye göre belirlenmiş yerlerde açılan noterliklerde işletme açmaya hak kazanabilirsiniz. Ancak yoğunluk fazla olduğu için işletme açabilmek için bir sıra numarası alırsınız ve sıra size gelinceye kadar noterliği açamazsınız. Noter olabilmek için bütün şartları yerine getirseniz bile, her il ve ilçede belirli sayıda noterlikler açılabilmektedir. Sıranın size gelebilmesi için, görev süresinin tamamlanması, emekli veya ölüm hadisenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Yüksek gelir grubundaki meslekler arasında yer alan noterlikler için sabırlı olmak ve o aşamaya gelinceye dek hazırlık yapmakta fayda var.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı