Bilgi

NTSC, PAL ve SECAM Renk Kodlama Sistemi Nedir?


İlk televizyon gösterisini 1928’de John Logie Baird gerçekleştirdi ama ticari amaçlı renkli televizyon sistemlerinin geliştirilmesi için bunun üzerinden 25 yıl geçmesi gerekti.

Bunlardan ilki, 1954’te ABD’de geliştirilen ve bugün ABD’nin yanı sıra Kanada, Meksika ve Japonya’da hâlâ kullanılmakta olan NTSC‘dir. (National Television Systems Committee: Ulusal Televizyon Sistemleri Komitesi).

PAL sistemi ise (Phase Alternation Line: Satır Atlamalı Faz) NTSC’nin değişik bir biçimidir ve Almanya Federal Cumhuriyeti’nde geliştirilmiştir. Türkiye’de ve Fransa dışındaki öbür Avrupa ülkeleri ile Avustralya’da bu sistem kullanılmaktadır.

SECAM (SÉquentiel Couleur À Mémoire: Bellekli Elektronik Renk Sistemi) ise Fransa, SSCB, Macaristan ve Cezayir’de kullanılmaktadır.

1- PAL Sistemi: PAL, dünyanın en çok kullanılan renk kodlama (renkli televizyon) sistemidir. İngilizce “Phase Alternation Line” (faz değiştirme satırı) sözcüklerinin baş harflerinden oluşmuştur. 1966’da Alman mühendisi Walter Bruch tarafından geliştirilen bu sistem, Amerikan NTSC sisteminin çok geliştirilmiş bir şekli olup o zamandan beri birçok Avrupa ülkesi tarafından benimsenmiştir. NTSC sisteminde olduğu gibi, alt taşıyıcı dalganın genliğinden ve faz farkından yararlanılarak bütün renkli bilgiler aynı anda yardımcı dalga üzerinden verilir. Alıcıda bu veriler, her iki satırda bir gruplandırılarak kullanılır. Böylece siyah-beyaz bir satırdan sonra gelen renkli satır faz farkından doğacak hataların otomatik olarak düzelmesini sağlar. Fransa, Rusya ve sosyalist ülkeler dışında bütün Avrupa ülkeleri PAL sistemini kullanmaktadır. Türkiye’de de renkli televizyon yayınında PAL sistemi benimsenmiştir. PAL dünyanın en çok kullanılan renk kodlama sistemidir. PAL analog bir format olup televizyon yayın sistemlerinde kullanılır. Birçok farklı versiyonu bulunan PAL’ın ortak özelliği 625 yatay hat, 25 fps görüntü/saniye, 50i (interlaced layer) olmasıdır.

2- NTSC Sistemi: NTSC, A. B. D.’ de National Televizion Standarts Committee tarafından benimsenen sistemidir. RCA ve NBC firmaları tarafından geliştirilen formatın, daha sonraları birçok farklı versiyonu geliştirildi. NTSC sistemi daha sonra ABD’de kullanılacak renkleri belirlemek üzere 1950 yılında yenileştirilmiştir. Bu renk sistemi, her üç asal renge (kırmızı, yeşil ve mavi) ait bilgiyi birlikte gönderir. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerle ilgili kısımların kullanılmış olması, bir diğer renk gerektiğinde bu asal renklerin gereken oranda karıştırılmasıyla elde edilmesini sağlar. Bu sistemde renk bilgisi iki renk arası fark sinyali (I ve Q) olarak gönderilir. Siyahbeyaz sinyalin üstüne bindirilen renk sinyalleri yüksek frekanslı ikincil renk taşıyıcıyı modüle etmekte kullanılır. NTSC sisteminde rengin tonu, renk taşıyıcıcısının fazı ile belirlenmektedir. Bu durumda fazda meydana gelebilecek bir hata, rengin değişmesine neden olmaktadır. Rengi belirleyen faz, silme esnasında gönderilen renk senkronizasyonu işaretine göre belirlenmektedir. Bu işaret daima belirli bir seviyede tutulur. Renk işareti ise rengin parlaklığına göre değişen seviyelerde gönderilmektedir. Bu suretle renk işaretinin fazı vericideki kodlayıcıdan alıcıdaki kod çözücüye kadar değişebilir. İletim esnasındaki yansımalar da bu değişime neden olabilir. Sonuçta alıcıda elde edilen resmin rengi orijinalden farklı olur ve NTSC alıcılarda bir renk ayar düğmesiyle renk ayarı yapılması gerekir.

3- SECAM Sistemi: SECAM ya da SÉCAM (SÉquentiel Couleur À Mémoire), ilk kez Fransa’da kullanılan renkli televizyon sistemidir. Henri de France adlı mühendis tarafından bulunan bu sistemde, her biri üç temel renk işaretinin doğrusal bir bileşiminden oluşan iki renk işareti ile bir parlaklık işareti kullanılır. İki temel renge denk gelen renk işaretleri, frekans modülasyonuyla komşu iki alt taşıyıcı üzerinde, biri tek numaralı satırların, diğeri ise çift numaralı satırların taranması sırasında ardışık olarak iletilir. Alıcıda gerçekleştirilen demodülasyon işlemi sırasında; bir çözümleme satırının süresi kadar geciktirilen bir satırın yardımıyla, bir önceki satır sırasında iletilmiş olan renk işaretinin de kullanılabilmesi sağlanır. Üçüncü temel renge denk düşen işaret ise parlaklık (lüminans) sinyalinden, iletim yoluyla gelmiş olan iki renk işaretinin ağırlıklı değerleri çıkarılarak elde edilir. 625 yatay tarama satırı vardır ve saniyede 25 kare resim görüntüler.

Kaynak: Wikipedia ve MEGEP Yayınları

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı