Bilgi

Nüfusu Etkileyen Beşerî Faktörler


İnsanlar tarafından yapılan yapılara beşerî unsur denir. Beşerî unsurlara arasında; ulaşım yani yollar, barajlar, göletler, kısacası insan eliyle yapılmış ve insan yaşamına etki eden ne kadar unsur varsa beşerî unsur olarak tanımlanır. Bu tanıma göre nüfusa etki eden beşerî unsurlar olarak şunları sayabiliriz;

Nüfusu Etkileyen Beşerî Faktörler Nelerdir?

  • Şehirleşme
  • Sanayileşme
  • Tarım
  • Yeraltı Kaynakları
  • Turizm
  • Ulaşım

1- Şehirleşme: Büyük şehirler sunduğu olanaklar nedeniyle nüfus ve yerleşimi etkilerler.

2- Sanayileşme: Bütün Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de, sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus yoğunluğu artmıştır. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir buna örnektir. Fabrikalar iş imkanı sağladığı için nüfusu etkiler. Fabrikaların bulunduğu bölgelerde yerleşim ve nüfus yoğundur.

3- Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfusludur. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları çevresi gibi.

4- Yeraltı Kaynakları: Madenlerin veya enerji kaynaklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç olduğundan, bu alanlarda da nüfus fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan buna örnektir.

5- Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki merkezlerde turizmden dolayı nüfus yoğunlaşmıştır. Mesela yapılan çok büyük bir bina gökdelen veya köprü heykel gibi yapılar turizmi ve dolayısıyla birlikte getirdiği ekonomik etkilerle yerleşim ve nüfusa etki eden beşerî faktörlerdendir.

6- Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan illerimizin nüfusu artmıştır. Eskişehir, Ankara, Kayseri, İstanbul gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları da etkili olmuştur.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı