Bilgi

Programlama Dili Nedir? Türleri Nelerdir?


Programlama dili; programcının belli bir algoritmayı ifade etmek  için kullandığı standartlaşmış bir notasyondur. Bir programcı program yazmak için farklı farklı programlama dilleri kullanabilir. Programlama dilleri programcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını,hangi koşullarda ne işlem yapacağını tam olarak anlatmasını sağlar.

Bu programlama dilleri 3 gruba ayrılır.

ALT SEVİYE PROGRAMLAMA DİLLERİ: Makine koduna çok yakın olan programlama dilleridir. Makine hâkimiyeti gelişmiştir. Bu programlama dillerini bilen kişilerin mikro işlemciler hakkında bilgili olması gerekir.

ORTA SEVİYE PROGRAMLAMA DİLLERİ: Esnektirler . Hem alt hem üst seviye programlama yapabilirler. Alt seviyeye göre daha anlaşılırdırlar.

ÜST SEVİYE PROGRAMLAMA DİLLERİ: Olay tabanlı programlama dilleridir. Yalnız bu programlama dilleri belirli fonksiyonlar etrafında çalışabilirler ve programlama hâkimiyetini azaltırlar. En hızlı ve etkili programlama dilleri bu programa aittir. Diğer programlama dillerine göre daha kolay öğrenilebildiği ve dfaha kolay anlaşıldığı için yeni başlayanlara en uygun diller üst seviye programlama dilleridir.

Yüksek seviyeli programlama dillerinde yazılan programın çalışabilmesi için makine diline çevrilmesi gerekir. Bunun için program hangi yüksek seviyeli dil ile yazıldıysa o dilin derleyicisi kullanılır. Böylece yüksek seviyeli programlama dili ile yazılmış olan kaynak program, makine dilindeki amaç programa dönüştürülür. Kaynak programın içeriğinin değiştirilmesi mümkündür, ancak derlenmiş olan amaç programın içeriğine müdahale etme imkânı yoktur.

ASSEMBLY PROGRAMLAMA DİLİ: Alt seviye programlama dilidir ve karışık programlamaları yazmak için kullanılır. Bu program insanlar tarafından anlaşılması zor makine dilinin sayısal ifadelerini alfabetik ve anlaşılması daha kolay olan ifadelerle değiştirip alt seviyede bir program için ortam oluşturur.

Assembly kullanmanın amacı, ilk bilgisayarlarda yazılan programların daha az hata içermesi ve daha az zaman almasını sağlamaktır. Ayrıca bir zamanlar programlamada çok fazla kullanılmakta olan assembly dili günümüzde daha az kullanım alanına sahiptir.

BASIC PROGRAMLAMA DİLİ: Basic (Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code) dili 1964 yılında John Kemeny ve Thomas Eugene Kurtz tarafından geliştirilmiş, eğitim amaçlı bir programlama dilidir. Mikrobilgisayarlar için ilk Basic uygulamasını Paul Allen ve Bill Gates yazmıştır. Öğrenmesi ve kullanımı kolay bir dil olan Basic dilinin zamanla QBasic, Turbo Basic, Power Basic, BasicA, Visual Basic, Visual Basic.Net gibi türevleri geliştirilmiştir.

C PROGRAMLAMA DİLİ: 1970’lerin başında Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi için 1972 yılında geliştirilmiş bir C programlama dili , neredeyse tüm işletim sistemlerinde kullanılmaktadır. Dünya’nın en çok kullanılan sistem programlama dilidir.

C++ PROGRAMLAMA DİLLERİ: 1980’lerin başlarında Bjarne Stroustrup tarafından geliştirilen C ‘yi kapsayan ve çok paradigmalı, yaygın olarak kullanılan, genel amaçlı bir programlama dilidir.

C# PROGRAMLAMA DİLLERİ: Özellikle nesne  yönelimli programlama kavramının gelişmesine katkıda bulunan en aktif programlama dillerinden biri olan C# , basit, modern, , nesneye yönelik bir programlama dili olarak tasarlanmıştır.

VISUAL BASIC PROGRAMLAMA DİLİ: Visual Basic, Microsoft tarafından, Basic programlama dili üzerinde geliştirilmiş, olay yönlendirmeli, üst seviye, nesne tabanlı ve görsel bir programlama dilidir.

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ: Pascal programlama dili, Niklaus Wirth tarafından 1970 ‘te yapısal programlamayı derleyiciler için daha kolay hale getirmek amacıyla geliştirilen, birçok öğrenciye bilgisayar programlamayı öğreten ve çeşitli versiyonları bugün kullanılmaya devam eden önemli programlama dillerinden biridir.

DELPHİ PROGRAMLAMA DİLİ: Nesne, sınıf, kalıtım, fonksiyon, aşırı yükleme gibi temel nesneye yönelim programlama tekniklerini ve daha fazlasını içeren güçlü ve esnek bir programlama dilidir.

PIC BASIC PRO PROGRAMLAMA DİLİ: PIC Basic Pro , Micro Engineering Labs firması tarafından PIC mikrodenetleyicileri için geliştirilmiştir ve BASIC programlama dilinin kolay öğrenilebilme özelliğinden dolayı dnyanın en çok kullanılan programlama dillerinden biridir.

1 Yorum

1 Yorum

  1. Hasan Can

    6 Ocak 2021 at 18:26

    harika paylaşım için teşekkürü borç biliriz

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı