Bilgi

Sentrozom Nedir? Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?


Sentrozom, birbirine dik iki silindirik cisme sahiptir. Her sentriyol, birbirine paralel üç küçük tüpten oluşmuş, dokuz iplik içerir. Bu iplikler protein yapısında olup arası matriks ile doludur. Sentrozom organeli zarsız bir organeldir. Mikrotübüller silindirik biçimde dizilirler.

İğ iplikleri oluşturulması, bölünme sırasında kromozomların ayrılması ve kutuplara taşınmasında görevlidir. Hayvan hücresinde bulunur. Sentriol adı verilen çubuklardan meydana gelmiştir. Yani görevi kısaca hücre bölünmesi sırasında zıt kutuplara ayrılarak aralarında iğ iplikleri oluşturmaktır.

Sentrozom hücrenin bölünme safhalarından olan interfazın gerçekleştiği aşamada çekirdeğin yanında yer alır. Birbirine dik, 3-5 milimikron uzunluğunda, endoplazmik retikulum ve ribozom taşıyan, ortası saydam; çevresi 9 mikrotubulus tripletinden oluşmuş 2 silindirik halde görünür. Sayıları çoğunluk 2 adettir (Dip-losoma) ancak sayıları bazı hücrelerde daha fazlada olabilmektedir.

Protein, DNA ve RNA’dan yapılmış olan sentrozom, hücrenin bölünmesine yardımcı olmakla sorumlu organel adlandırılmaktadır. Sentrozom organeli yosun ve Eğrelti otu gibi ilkel yapılı bitki hücrelerinde ve sinir hücreleri dışındaki tüm hayvan hücrelerinde çekirdeğe yakın bir yerde konumlanır. Ayrıca bunlara ek olarak mantar hücrelerinde de gözlemlenmiştir. Sentrozom yüksek yapılı bitki hücreleri ve yumurta gibi hücrelerde bulunmamaktadır.

Sentrozom Yapısı ve Özellikleri

  • Sentrozom organelleri birbirine dik olarak konumlanmış sentriyol adı verilen 2 adet silindirik cisme sahip bir yapısı bulunmaktadır.
  • Sentrozom yapısı içerisinde yer alan sentriyoller ise 3 küçük tüpten oluşmaktadır. Bu üç tüpünde 9 adet ipliği bulunmaktadır. Bu ipliklerin arası matriks ile doludur.
  • Sentrozomların yer alan mikrotübüller silindirik bir şekil oluşturacak şekilde dizilirler.
  • Sentrozom organelinde zar bulunmamaktadır.
  • Sentrozomun üçlü mikrotübüllerini dairesel bir şekilde tutan üçlü protein bağları bulunmaktadır.
  • Sentrozom yapısı içerisinde yer alan iğ iplikleri hücre bölünmesi olayında krozomların ayrılması ve zıt kutuplara doğru taşınmasında görevli bir organeldir.
  • Sentrozomlardaki iğ iplikleri hayvan hücrelerinde yer almaktadır. Hayvan hücrelerindeki iğ iplikleri sentrozon olarak adlandırılan çubuklardan oluşmaktadır.
  • Sentrozom ilkel bitki gruplarında ve hayvan hücrelerinin çok büyük bir kısmında bulunur.

Sentrozom Görevi Nedir?

Hücre bölünmesinde hazırlık evresi olarak nitelendirilen interfaz safhasında sentrozom çekirdeğin yanında yer almaktadır. Sentrozom görevi ise tam olarak burada başlamaktadır. Sentrozom bu safhada yapısı içerisinde yer alan iğ ipliklerinin kromozomları ayırması ve zıt kutuplara taşımasında görevli bir organeldir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı