Bilgi

TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) Nedir? Görevleri Nelerdir?


TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) Nedir?

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı  veya kısaltılmış adıyla TİB Türkiye’de telekominikasyon aracılığı ile yapılan iletişimin içeriğini kontrol etmekle yükümlü olan bir devlet kurumudur. TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bağlıdır.

2005 Ağustos’unda kurulmuş olan TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) fonksiyonel anlamda 2006 Temmuz ayında çalışmalarına başlamış ve bugüne kadar Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet ve Jandarma istihbaratının ayrı ayrı birimler ve savcılıklardan aldıkları izinlerle gerçekleştirdikleri telefon dinlemelerini tek merkezden yapmak ile yükümlü olan bir kurumdur. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ayrıca 5651 Sayılı Kanun’a göre İnternet içeriğinin izlenmesi-denetlenmesinden yargıç, mahkeme ve Cumhuriyet savcıları tarafından verilmiş erişim engelleme kararlarının uygulanmasından da sorumludur.

Türkiye dışında barındırılan içeriğe erişimi, idari kararla engelleme yetkisine de sahiptir. Gayriresmî verilere göre 2014 yılında 18 binden fazla site TİB tarafından erişime engellenmiştir.

TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) Görevleri Nelerdir?

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına yönelik iş ve işlemler 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 7 nci maddesi ile Kurum bünyesinde, Kurum Başkanına doğrudan bağlı olarak kurulan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca yürütülür.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamına giren suçlan oluşturan içeriğe sahip faaliyet ve yayınları önlemeye yönelik çalışmalar yapmak, internet ortamında yapılan yayınların içeriklerini izleyerek, 5651 sayılı Kanun kapsamına giren suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu yayınlara erişimin engellenmesine yönelik olarak Kanunda öngörülen gerekli tedbirleri almakla da görevlidir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı