Bilgi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Nedir?


Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye’de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır. Her yıl eylül ve nisan aylarında olmak üzere 2 kez yapılır. ÖSYM’nin Türkiye geneli için Ankara, İstanbul ve İzmir‘de yapılan bir sınavdır. 2012 öncesinde TUS yalnızca Ankara’da yapılmaktaydı.

Sınav, Tıbbî Yabancı Dil Sınavı ve Bilim sınavı olmak üzere iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamak olan Yabancı Dil Sınavının amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

Yabancı Dil Sınavı

Bu sınavdan en az 50 puan alanlar ancak bilim sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda 20 metin bulunmakta olup her metinle ilgili 5 tane soru bulunmaktadır. Toplam 100 sorudan oluşan bir sınavdır. Yabancı Dil Sınavında alınan puan, sınavda yapılan doğru sayısıdır. Yanlış sayısı net alınan puanı etkilememektedir, dolayısıyla sadece en az 50 doğru yanıt yeterlidir. Önceki iki yıl içinde yapılan yabancı dil sınavlarına katılıp bu sınavların en az birinde 50 ve üstü puan alanlar isteklerini bildirmeleri halinde Yabancı Dil Sınavından muaf tutululurlar. Ayrıca 2009 yılında yayımlanan yeni yönetmeliğe göre ÜDS veya KPDS’den alınacak 50 puan da muafiyet sağlamaktadır.

1 Temmuz 2011 tarihinde yayınlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca mesleki yabancı dil sınavı 2011-TUS Sonbahar Dönemi’nde son kez uygulanmıştır. Bu sınavdan başarılı olan adaylar 3 yıl süreyle sınavdan muaf olacaklardır. Bu tarihten sonraki sınavlarda ise ÜDS veya KPDS puanı geçerli olacaktır. 2013 yılından itibaren de ÜDS KPDS vb. sınavlar kaldırılmış sadece Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS) yapılacaktır.

Bilim Sınavı

2009’da yapılan düzenlemeyle sınava sadece Tıp fakültesi mezunları girebilmekteydi. Sınavda Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki testten oluşmaktadır. Ancak açılan davanın sonuçlanması sonucu tekrar sınava tıp fakültesi dışı adaylar da girebilmektedir, ancak bu adaylara açılan kadro sayısı son derece azdır. Bu adaylar sınavda KTBT kitapçığı yerine TTBT-2 kitapçığı almaktalar. TTBT-1 anatomi, histoloji-embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve tıbbi farmakoloji gibi alanlara ilişkin sorulardan, KTBT ise dahiliye ve cerrahi gruplarına dahil alanlar ile pediatri ve kadın hastalıkları ve doğum gibi alanlara ilişkin sorulardan oluşmaktadır.

Tıp fakültesi mezunları için Temel Tıp Bilimleri Testi’nde 120 soru, Klinik Tıp Bilimleri Testi’nde 120 soru toplam 240 soru bulunmaktadır. Sınav iki aşamalı yapılmakta sabah oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi yapılmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Öğleden sonraki oturumda Klinik Tıp Bilimleri Testi yapılmakta ve bunun da süresi 150 dakikadır. Toplam sınav süresi 5 saattir.

Tıp fakültesi dışı mezunlar KTBT soruları yerine TTBT-2 sorularını cevaplamaktadırlar. Soru sayıları ve süreler aynıdır.

Adaylar tercihlerine göre Tıp fakülteleri, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma hastaneleri veya Adli Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimlerini alabilirler.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı