Bilgi

Türkiye En Çok Hangi Ülkelere İthalat/İhracat Yapıyor?


Herkese Merhaba. Bu yazımızda -kısaca- “Türkiye En Çok Hangi Ülkelere İthalat/İhracat Yapıyor?” sorusuna cevap vermeye çalışacağız.

İhracat kısa bir ifade ile; bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışıdır. İthalat ise, yurtdışında üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır. İhracatın karşıtıdır ve onunla birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. İthalat ve ihracat; özel ya da tüzel kişilerce, kamu iktisadi kuruluşları ya da devlet tarafından doğrudan yapılabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı 2017 yılında 156.9 milyar dolar iken; 11 milyar dolarlık artışla 2018 yılında 167.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı şekilde ithalat verilerine baktığımızda Türkiye’nin ithalatı 2017 yılında 233.8 milyar dolar iken; 10 milyar dolarlık azalışla 2018 yılında 223.0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2000-2018 Yıllarını kapsayan dönemde “Türkiye’nin İthalat ve İhracat Verileri” aşağıdaki gibidir.

Yıllar İhracat (Milyar Dolar) İthalat (Milyar Dolar)
2000 27.774 54.502
2001 31.334 41.399
2002 36.059 51.553
2003 47.252 69.339
2004 63.167 97.539
2005 73.476 116.774
2006 85.534 139.576
2007 107.271 170.062
2008 132.027 201.963
2009 102.142 140.928
2010 113.883 185.544
2011 134.906 240.841
2012 152.461 236.545
2013 151.802 251.661
2014 157.610 242 177
2015 143.838 207.234
2016 142.529 198.618
2017 156.992 233.799
2018 167.967 223.046

Türkiye En Çok Hangi Ülkelere İhracat Yapıyor? (2018)

Türkiye’nin 2018 yılında en çok ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ilk sırada 16 milyar dolar ile Almanya yer alıyor. Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke olarak ise 11 milyar dolar ile İngiltere yer alıyor. Yaklaşık 9.5 milyar dolar ile İtalya üçüncü ülke olarak karşımıza çıkıyor. İç karışıklığın halen devam ettiği komşumuz Irak ise yaklaşık 8.3 milyar dolar ile en çok ihracat yaptığımız 4. ülke konumunda yer alıyor.

Sıra Ülke İhracat (Bin Dolar)
1 Almanya    16 142 648
2 Birleşik Krallık    11 110 876
3 İtalya    9 562 537
4 Irak    8 350 137
5 ABD    8 304 460
6 İspanya    7 711 710
7 Fransa    7 288 613
8 Hollanda    4 761 888
9 Belçika    3 951 541
10 İsrail    3 894 853
11 Romanya    3 873 911
12 Rusya Federasyonu    3 401 194
13 Polonya    3 347 606
14 BAE    3 136 213
15 Mısır    3 054 402
16 Çin    2 912 787
17 Bulgaristan    2 670 166
18 Suudi Arabistan    2 636 032
19 İran    2 393 298
20 Yunanistan    2 089 052
21 Cezayir    2 031 706
22 Fas    1 989 610
23 İsviçre    1 733 685
24 Libya    1 498 484
25 İsveç    1 480 373
26 Azerbaycan    1 474 596
27 Ukrayna    1 466 507
28 Slovenya    1 430 307
29 Suriye    1 345 072
30 Gürcistan    1 315 235
31 Kanada    1 272 343
32 Kuzey Kıbrıs Türk Cum.    1 226 097
33 Avusturya    1 160 427
34 Macaristan    1 155 142
35 Hindistan    1 121 540
36 Portekiz    1 108 792
37 Katar    1 096 501
38 Danimarka    1 070 151
39 Çekya    1 000 991
40 Özbekistan     951 644
41 Güney Kore     929 228
42 Tunus     904 618
43 Lübnan     898 794
44 Sırbistan     867 899
45 Ürdün     860 885
46 Hong Kong     797 451
47 İrlanda     754 464
48 Yemen     728 855
49 Kazakistan     695 295
50 Avustralya     687 017

Ülkelere Göre Yıllık En Çok İhracat Yapılan 20 Ülke (2014-2018)

Sıra  Ülkeler 2018 2017 2016 2015

2014

Toplam 167 967 156 992 142 529   143 838   157 610
1 Almanya    16 142    15 118    13 998    13 417    15 147
2 Birleşik Krallık    11 110    9 603    11 685    10 556    9 903
3 İtalya    9 562    8 473    7 580    6 887    7 141
4 Irak    8 350    9 054    7 636    8 549    10 887
5 ABD    8 304    8 654    6 623    6 395    6 341
6 İspanya    7 711    6 302    4 988    4 742    4 749
7 Fransa    7 288    6 584    6 022    5 845    6 464
8 Hollanda    4 761    3 864    3 589    3 154    3 458
9 Belçika    3 951    3 151    2 548    2 557    2 939
10 İsrail    3 894    3 407    2 955    2 698    2 950
11 Romanya    3 873    3 139    2 671    2 815    3 008
12 Rusya    3 401    2 734    1 732    3 588    5 943
13 Polonya    3 347    3 070    2 650    2 329    2 401
14 BAE    3 136    9 184    5 406    4 681    4 655
15 Mısır    3 054    2 360    2 732    3 124    3 297
16 Çin    2 912    2 936    2 328    2 414    2 861
17 Bulgaristan    2 670    2 803    2 383    1 675    2 040
18 Suudi Arabistan    2 636    2 734    3 172    3 472    3 047
19 İran    2 393    3 259    4 966    3 663    3 886
20 Yunanistan    2 089    1 662    1 427    1 400    1 536
  Diğerleri 57 373 48 893 45 428 49 867 54 949

Türkiye En Çok Hangi Ülkelere İthalat Yapıyor? (2018)

Türkiye’nin 2018 yılında en çok ithalat yaptığı ülkelere baktığımızda ilk sırada 21.9 milyar dolar ile Rusya yer alıyor. Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı ikinci ülke olarak ise 20.7 milyar dolar ile Çin yer alıyor. Yaklaşık 20.4 milyar dolar ile Almanya üçüncü ülke olarak karşımıza çıkıyor. ABD ise yaklaşık 12.3 milyar dolar ile en çok ithalat yaptığımız 4. ülke konumunda yer alıyor.

1 Rusya Federasyonu   21 989 582
2 Çin   20 719 090
3 Almanya   20 407 148
4 ABD   12 377 680
5 Gizli Ülke   11 002 969
6 İtalya   10 154 514
7 Hindistan   7 535 658
8 Birleşik Krallık   7 446 033
9 Fransa   7 413 038
10 İran   6 931 257
11 Güney Kore   6 342 932
12 İspanya   5 492 394
13 Japonya   4 124 236
14 BAE   3 780 736
15 Belçika   3 571 430
16 Hollanda   3 304 581
17 Brezilya   3 257 706
18 Polonya   3 101 677
19 İsviçre   2 816 560
20 Çekya   2 650 327
21 Ukrayna   2 645 555
22 Bulgaristan   2 501 393
23 Romanya   2 447 463
24 Suudi Arabistan   2 318 411
25 Mısır   2 190 937
26 Malezya   2 132 976
27 Yunanistan   2 104 387
28 Kanada   1 980 527
29 Kolombiya   1 888 539
30 Vietnam   1 844 612
31 İsveç   1 730 734
32 İsrail   1 713 601
33 Tayvan   1 635 417
34 Avusturya   1 494 570
35 Kazakistan   1 470 257
36 Irak   1 420 433
37 Macaristan   1 394 690
38 Güney Afrika Cumhuriyeti   1 381 537
39 Tayland   1 372 406
40 Endonezya   1 333 936
41 Cezayir   1 137 914
42 Avustralya   1 082 502
43 Venezuela   1 019 197
44 Finlandiya    984 045
45 İrlanda    889 838
46 Danimarka    812 854
47 Özbekistan    795 545
48 Slovakya    767 136
49 Norveç    764 975
50 Fas    715 715
51 Portekiz    654 352
52 Meksika    634 224

Ülkelere Göre Yıllık En Çok İthalat Yapılan 20 Ülke (2014-2018)

Sıra

 Ülke 2018 2017 2016 2015

2014

Toplam   223 046   233 799   198 618   207 234   242 177
1 Rusya   21 989   19 514   15 162    20 401    25 288
2 Çin   20 719   23 370   25 441    24 873    24 918
3 Almanya   20 407   21 301   21 474    21 351    22 369
4 ABD   12 377   11 951   10 867    11 141    12 727
5 İtalya   10 154   11 304   10 218    10 639    12 055
6 Hindistan   7 535   6 216   5 757    5 613    6 898
7 Birleşik Krallık   7 446   6 548   5 320    5 541    5 932
8 Fransa   7 413   8 070   7 364    7 597    8 122
9 İran   6 931   7 492   4 699    6 096    9 833
10 Güney Kore   6 342   6 608   6 384    7 057    7 548
11 İspanya   5 492   6 372   5 679    5 588    6 075
12 Japonya   4 124   4 281   3 943    3 140    3 199
13 BAE   3 780   5 546   3 701    2 008 0    3 253
14 Belçika   3 571   3 728   3 200    3 146    3 863
15 Hollanda   3 304   3 747   3 000    2 914    3 517
16 Brezilya   3 257   2 544   1 788    1 792    1 728
17 Polonya   3 101   3 445   3 244    2 977    3 082
18 İsviçre   2 816   6 899   2 502    2 445    4 821
19 Çekya   2 650   2 828   2 561    2 218    2 420
20 Ukrayna   2 645   2 817   2 547    3 448    4 242
  Diğerleri   66 984   69 205   53 757   57 239   70 277

Not: Tüm veriler Türkiye İstatistik Kurumu‘nun (TÜİK) verdiği bilgilere göre derlenerek elde edilmiştir. Türkiye’nin en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkelerin tam listesini Excel formatında indirmek burayı (tıkla) klikleyebilirsiniz.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı