Bilgi

Türkiye’nin En Büyük Barajları Hangileridir ve Hangi İldedir?


Baraj, eski zamanlardan beri insanlığın su ihtiyacını karşılamak, elektrik enerjisi üretmek ve tarımsal alanların sulanması amacıyla inşa edilen su yapılarıdır. Günümüzün modern barajları stratejik öneme sahiplerdir.

Türkiye‘de DSİ tarafından yapımı gerçekleştirilen ve halihazırda işletmede olan 504 adet baraj olup, bunların işletmedeki 203 adeti, büyük çaplı baraj diğerleri ise gölet şeklindedir.

Türkiye’de bulunan barajları yükseklik ve büyüklük olarak iki ayrı sıralamaya tabi tutmak daha doğru olacaktır.

Türkiye’nin en yüksek barajı Deriner Barajıdır. Deriner Barajı, Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde, enerji üretmek amacıyla 1998 yılında inşasına başlanmış bir barajdır. Sahip olduğu 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, Dünya’nın 6. yüksek barajıdır. Deriner Barajı ve HES, Doğu Karadeniz Bölgesinde Çoruh Nehri üzerinde ve Artvin İl Merkezini Erzurum İl Merkezine bağlayan Devlet Karayolu üzerindeki köprünün 5 km membasındadır.

Türkiye’nin en büyük barajı Atatürk Barajıdır. Temelden yüksekliği 169 metre olan Atatürk Barajı, dolgu hacmi bakımından dünyanın en büyük 6. barajı durumundadır. Hidroelektrik Santralı da, dünyada halen yapımı sürenler arasında 3., inşa edilmiş olanlar arasında da 5. en büyük santraldır. Aynı zamanda Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük barajıdır. Atatürk Barajı, tamamen Türk işçi ve mühendisinin emek ve alınteriyle gerçekleştirilmiştir. Bu dev barajın gövdesi 80 ay gibi kısa bir zamanda bitirilmiştir.

Türkiye’nin En Büyük Barajları Hangileridir ve Hangi İldedir?

Ülkemizin en büyük barajları Atatürk Barajı, Keban Barajı ve Karakaya Barajı’dır.

1-Atatürk Barajı: Ülkemizin en büyük barajı yaklaşık olarak 817 kilometrekarelik bir alan kaplayan Atatürk Barajı’dır. Atatürk Barajı aynı zamanda ülkemizin en çok bilinen barajlarından bir tanesidir. Atatürk Barajının kapladığı alan iki ilimizin sınırları içinde bulunmaktadır.  Bu illerimiz Adıyaman ve Şanlıurfa illeridir.

2-Keban Barajı: Ülkemizin en büyük ikinci barajı olma özelliği yine ülkemizin en çok bilinen barajlarından bir tanesi olan Keban Barajı’dır. Keban barajının kapladığı alan yaklaşık olarak 675 kilometrekaredir. Keban barajımız üç ilimizin sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu illerimiz Elazığ, Tunceli ve Erzincan illeridir.

3- Karakaya Barajı: Ülkemizin en büyük üçüncü barajı ise yine en çok tanınan barajlarımızdan Karakaya Barajı’dır. Karakaya barajı diğer iki büyük barajımızdan oldukça küçük olmasına karşın bu büyüklüğü ile üçüncü sırada yer almaktadır. Karakaya barajının kapladığı alan 298 kilometrekaredir. Karakaya barajı Malatya, Elazığ ve Diyarbakır sınırları içerisinde bulunmaktadır.

4- Hirfanlı Barajı: Ülkemizin en büyük dördüncü barajı ise ismini sıkça duymuş olduğumuz Ankara Kırşehir sınırları içerisinde bulunan Hirfanlı Barajı’dır. Yaklaşık olarak 263 kilometrekarelik bir yüzölçüme sahiptir. Hirfanlı barajı İç Anadolu bölgesi Kırşehir ilinde bulunmaktadır.

5- Altınkaya Barajı: Beşinci sırada bulunan barajımız büyüklüğü 100 kilometrekarenin üzerinde bulunan 5 büyük barajımızdan bir tanesi olan Altınkaya Barajı’dır. Altınkaya barajının büyüklüğü 118 kilometrekaredir. Bu barajımız Karadeniz bölgesinde bulunmakta olup sadece bir ilimizin sınırları içerisinde bulunmaktadır. Samsun ilimizde bulunan bu barajımız karadeniz bölgesinin de en büyük barajı olma özelliğine sahiptir.

6- Sarıyar Barajı: Altıncı sırada bulunan barajımız İç Anadolu bölgesinde bulunan Ankara ve Eskişehir illerimizin sınırları içinde yer alan Sarıyar Barajı’dır. Sarıyar barajının kapladığı alan yaklaşık olarak 83 kilometrekaredir. 

7- Seyhan Barajı: Listemizin 7.sırasında yer alan Adana ili sınırları içinde bulunan 67 kilometrekare büyüklüğündeki Seyhan Barajı’dır.

8- Kılıçkaya Barajı: Sekizinci sırada yer alan ise Sivas ve Giresun illerimizin sınırları içinde bulunan 64 kilometrekarelik bir büyüklüğe sahip olan Kılıçkaya Barajı’dır.

9- Aslantaş Barajı: Dokuzuncı sıradaki barajımız ise Osmaniye ilimizde bulunan 49 kilometrekarelik bir büyüklüğe sahip olan ASLANTAŞ BARAJI’dır.

10- Demirköprü Barajı: Onuncu sırada ise Manisa ilimizde bulunan 47 kilometrekare büyüklüğündeki Demirköprü Barajı’dır..

Günümüz itibarıyla ülkemizin en büyük 10 barajı bunlardır.  Örneğin Ülkemizin en büyük barajı olma özelliğine sahip olan Atatürk Barajı ülkemizdeki en büyük 6, 7, 8, 9 ve 10. Sırada bulunan barajların kapladığı alanın 2,5 katından daha fazladır.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı