Bilgi

Uzayda Oksijen Olmadığı Halde Güneş Nasıl Yanıyor?


Güneş Sistemi‘nin merkezinde yer alan ve orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş, tek başına Güneş Sistemi kütlesinin %99,8‘ini oluşturur. Geri kalan kütle Güneş’in çevresinde dönen gezegenler, asteroitler, gök taşları, kuyruklu yıldızlar ve kozmik tozlardan oluşur. Gün ışığı şeklinde Güneş’ten yayılan enerji, fotosentez yoluyla Dünya üzerindeki hayatın hemen hemen tamamının var olmasını sağlar. Ayrıca Dünya’nın iklimi ile hava durumunun üzerinde önemli etkilerde bulunur.

Uzayda Oksijen Olmadığı Halde Güneş Nasıl Yanıyor?

Yanma reaksiyonları kimyasal bir bileşiğin oksijen atomu ile reaksiyona girmesi sonucunda gerçekleşir. Yanma olayları sonucunda ısı ortaya çıkar. Yanma tepkimelerinde oksijen kullanıldığından kimyasal bir olaydır. Yapısında karbon ve hidrojen bulunduran organik maddeler (hidrokarbonlar) ve yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunduran organik maddeler yandıklarında karbondioksit ve su oluşur. Kısaca özetlersek; kimyasal yanma reaksiyonları kimyasal bir bileşiğin oksijen atomu ile reaksiyona girmesi sonucunda gerçekleşir. Ateş kimyasal bir reaksiyondur. Yanıcı gazların havada bulunan oksijen moleküllerine temas etmesi bir reaksiyon başlatır bu reaksiyon sonucu ateş oluşur. Kısacası ateşin oluşması için oksijene ihtiyacı vardır.

Oysaki Güneş’te gerçekleşen reaksiyon kimyasal değil nükleerdir (radyoaktif), dolayısıyla bu reaksiyonu yanma olarak nitelendirmek doğru olmayacaktır. Güneş’in yapısında %75 oranında bulunan Hidrojen (H) elementinin radyoaktif tepkimesi sonucunda ısı ve ışık yayar. Biraz daha detaya gelecek olursak Hidrojen (H) elementi çekirdekleri birleşirse çekirdek tepkimeye girdiği için bu olaya radyoaktif tepkime denir. Bu sırada ortaya Helyum (He) atomu ve enerji çıkar ve kütle kaybı meydana gelir. Kaybedilen kütle enerji olarak açığa çıkar. Kaybedilen kütlenin ne kadar enerjiye dönüştüğü ise Albert Einstein’ın ünlü formülü E = m x c2 ile hesaplanır. Bu bir birleşme/kaynaşma yani füzyon reaksiyonudur. Güneş üzerinde bu olay milyarlarca yıldır doğal olarak gerçekleşmektedir. Güneş yıldızı “yanar” ifadesi büyük bir kavram yanılgısıdır. Güneş’te gerçekleşen olay yanma değil büyük bir radyoaktif reaksiyon’dur.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı