Bilgi

Zero Point (Sıfır Nokta) Enerjisi Nedir?


Zero Point enerjisi, Kuantum mekanik fiziksel bir sistemin sahip olabileceği en düşük enerjidir ve quantum-vakum sıfır noktası enerjisi adıyla da anılır. Bu enerji aynı zamanda temel-durum enerjisidir. Bütün kuantum mekanik sistemler, temel durum enerjisine sahipken bile yapılarının doğası gereği enerji dalgalanması geçirir. Belirsizlik İlkesi gereği fiziksel bir sistemin sahip olduğu zero-point enerjisi daima onun potansiyel kuyusundan (Potansiyel Enerjinin başka hiçbir enerji çeşidine dönüşemediği alandır. Quantum hapishanesi olarak da adlandırılır) büyüktür bu durum mutlak sıfır noktasında bile geçerlidir. Sıvı Helyum’un atmosferik basınç altında mutlak sıfır noktasında bile donmayışının sebebi budur. Standart Model’e göre bu enerjiye elektromanyetik alan, fermionik alan, Higgs alanı ve diğer ölçü alanlar dahildir.

Quantum Alan Teorisi’nin boş uzay alanı değil temel durum alanı olarak tanımladığı enerji vakum enerjisidir. Kozmolojide, vakum enerjisi, kozmolojik sabiti için bir çeşit açıklamadır. Bununla ilişkili bir başka terim de zero-point alanıdır ve belli bir alandaki en düşük enerji durumu olarak açıklanır.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı