Bilgi

2018 ALES Konu Dağılımı (Sınav Kapsamı)


Herkese Merhaba. Bu yazımızda sizlere en son güncellenen ÖSYM kılavuzuna bağlı olarak “2018 ALES Konu Dağılımı ve Soru Sayısı” konusunda kısaca bilgi vermeye çalışacağız.

Öncelikle bir kaç kez ALES’e girmiş olan biri olarak size bu yazımızda faydalı olabileceğini düşündüğüm 2018 ALES Konusunda kısaca bilgi verelim. Aşağıda Liste halinde verdiğim konular önceki yıllara ait konular olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ancak her sene genellikle kapsam aynı şekilde olduğunu söyleyebilirim. Sınav olabildiğine kolay olmasına rağmen HIZ ve PRATİKLİK sınav sonucunuzu belirleyen en önemli etmen. Konular daha çok lise düzeyinde ortalama bilgi konularını kapsayan mantık problemlerini kapsıyor. Özellikle matematik soruları tamamen kalem oynatmaya ve hesaplamaya bağlı olarak soruları oluşturuyor.

Sınav hakkına biraz bilgi vermek gerekirse adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Her iki bölüm tek kitapçık hâlinde olup sınav sadece Türkçe olacaktır.

2018 ALES Sayısal bölümde 50 ve Sözel bölümde 50 soru olmak üzere toplam 100 sorudan oluşmaktadır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapılan yeni değişiklikle yılda 3 kez yapılacak. (Kaynak: Tıkla)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

2018 ALES’te sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşmaktadır. Sözel Testi ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşmaktadır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav içeriği Türkçe olacaktır. 2018 ALES süresi 150 dakikadır.

2018 ALES Konu Dağılımı (Sınav Kapsamı)

2018 ALES Türkçe Konuları

 • Cümlede Anlam
 • Sözcükte Anlam
 • Paragraf
 • Anlatım Bozuklukları
 • Anlatım Biçimleri
 • Sözel Mantık

2018 ALES Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Asal Çarpanlar,
 • Ebob-Ekok
 • Rasyonel Sayılar
 • Çözümleme
 • Bölme ve Bölünebilme
 • Sıralama
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
 • Sayı ve Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Denklemler
 • Oran-Orantı
 • Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • İşçi ve Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Kümeler
 • İşlem
 • Olasılık ve Kombinasyon
 • Sayısal Mantık

2018 ALES Geometri Konuları

 • Üçgende Açılar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
 • Üçgende Uzunluk ve Alan
 • Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

2018 ALES Sınav Tarihleri ve Saatleri

 • ALES/1 (İlkbahar) Sınav Tarihi: 06 Mayıs 2018
 • ALES/1 (İlkbahar) Başvuru Tarihleri: 07 – 15 Mart 2018
 • (Ücret ödeme için son gün, 16 Mart 2018)

———————————————–

 • ALES/2 Sınav Tarihi: 30 Eylül 2018
 • ALES/2 Başvuru Tarihleri: 24 Temmuz – 2 Ağustos 2018
 • (Ücret ödeme için son gün, 3 Ağustos 2018)

———————————————–

 • ALES/3 (Sonbahar) Sınav Tarihi: 18 Kasım 2018
 • ALES/3 (Sonbahar) Başvuru Tarihleri: 19 – 27 Eylül 2018
 • (Ücret ödeme için son gün, 28 Eylül 2018)

———————————————–

 • Sınav Saati: 10:15
 • Sınav Süresi: 150 Dakika
 • Sınav Ücreti: 100 TL

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı