Bilgi

Cloud Computing Nedir? Bulut Bilişim İle İlgili Kapsamlı Kılavuz


Cloud computing yani bulut bilişim, 21. yüzyılın en etkili BT trendlerinden biridir. Yirmi yılı aşkın bir süredir kurumsal BT’de devrim yaratmıştır ve artık çoğu kuruluş teknoloji ihtiyaçlarında “önce bulut” yaklaşımını benimsemektedir. Buluttaki bu artış, bulut analitiğinden bulut güvenliğine kadar ilgili alanlarda da önemli bir büyümeye yol açmıştır.

2022 yılında dünya çapında bulut bilişim pazarı 569,31 milyar dolarlık bir değere ulaşmıştır ve bu sektörün 2023 yılında 677,95 milyar dolar olan değerinin 2030 yılına kadar 2.432,87 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dahası, istatistikler şirketlerin %80’inden fazlasının yıllık 1,2 milyon dolardan fazla bütçe ayırdığını göstermektedir.

Daha fazla işletme buluta geçmeye çalıştıkça, farklı bulut bilişim türlerini anlama ihtiyacı da artmaktadır.

Peki bulut bilişim tam olarak nedir ve işletmelere ne gibi faydalar sağlar. Bu yazımızda bu soruların cevaplarına ve bulut ile ilgili merak ettiğiniz her şeye detaylı olarak değineceğiz.

Cloud Computing Nedir?

Bulut bilişim, ancak en yaygın kabul gören tanım 2011 yılında National Institute of Standards and Technology (NIST) tarafından yayınlanmış ve daha sonra Gartner tarafından “ölçeklenebilir ve esnek BT özellikli yeteneklerin internet teknolojileri kullanılarak bir hizmet olarak sunulduğu bir bilişim tarzı” olarak özetlenmiştir.

NIST’in daha uzun tanımı, tüm bulut bilişim ortamları tarafından paylaşılan beş “temel özelliği” tanımlamaktadır:

 • Talep üzerine self-servis: Tüketiciler gerektiğinde tek taraflı olarak bilgi işlem yetenekleri (sunucu süresi ve ağ depolama alanı gibi) sağlayabilir.
 • Geniş ağ erişimi: Yetenekler ağ üzerinden kullanılabilir ve standart mekanizmalar aracılığıyla erişilebilir.
 • Kaynak havuzu oluşturma: Çok kiracılı bir model kullanılarak birden fazla tüketiciye hizmet vermek için kaynaklar bir havuzda toplanır; farklı fiziksel ve sanal kaynaklar, konum bağımsızlığı ve yüksek kaynak kullanılabilirliği sağlamak için tüketici talebine göre dinamik olarak atanır.
 • Hızlı esneklik: Yetenekler, talebe göre hızla ölçeklendirilmek üzere elastik olarak sağlanabilir ve serbest bırakılabilir. Tüketiciler için kaynak sağlama kabiliyetleri sınırsız ve son derece esnek görünür.
 • Ölçülen hizmet: Bulut sistemleri, hizmet türüne (örn. depolama, işleme, bant genişliği ve aktif kullanıcı hesapları) uygun ölçümler yaparak kaynak kullanımını otomatik olarak kontrol ve optimize eder. Teknik hususları kodlamak için bulut sağlayıcıları her müşteriye bir Hizmet Seviyesi Anlaşması sunmalıdır.

Bulut ayrıca, bilgi işlem ortamları arasında tutarlı uygulama dağıtımına olanak tanıyan bir işletim sistemi sanallaştırma yöntemi olan konteynerler de dahil olmak üzere yazılım geliştirmenin verimliliğini artıran bir dizi temel teknolojiden yararlanır.

Bulut Bilişim Hizmetleri

Bulut bilişim pek çok farklı türde bulut hizmetini kapsamaktadır, ancak NIST tanımı üç bulut hizmeti modeli tanımlamaktadır: hizmet olarak yazılım (SaaS), hizmet olarak platform (PaaS) ve hizmet olarak altyapı (IaaS). Bu üç model bulut bilişime hakim olmaya devam ederken, çeşitli satıcılar “hizmet olarak” etiketiyle pazarladıkları diğer bulut hizmetleri türlerini de tanıtmıştır. Bunlar arasında hizmet olarak veri tabanı (DBaaS), hizmet olarak felaket kurtarma (DRaaS), hizmet olarak işlev (FaaS), hizmet olarak depolama (SaaS), hizmet olarak mobil arka uç (MBaaS), hizmet olarak güvenlik (SECaaS), hizmet olarak ağ (NaaS) ve diğerleri yer almaktadır.

Tüm bu bulut hizmetleri “hizmet olarak her şey” veya XaaS şemsiye etiketi altında toplanabilir, ancak bu diğer bulut bilişim hizmet türlerinin çoğu üç orijinal kategoriden birine girer.

1. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS)

SaaS modelinde kullanıcılar uygulamalara web üzerinden erişir. Uygulama verileri yazılım satıcısının bulut altyapısında bulunur ve kullanıcılar bu verilere internete bağlı herhangi bir cihazdan erişir. Geleneksel yazılım modelinde olduğu gibi sabit bir ücret ödemek yerine kullanıcılar aylık veya yıllık bazda bir abonelik satın alırlar.

Sadece SaaS pazarının 2023’te 273,55 milyar dolardan 2030’a kadar 908,21 milyar dolara çıkması ve yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) yüzde 18,7 olması beklenmektedir. Dünyanın en büyük SaaS satıcıları arasında Salesforce, Microsoft, Google, ADP, SAP, Oracle, IBM, Cisco ve Adobe yer almaktadır.

2. Hizmet Olarak Altyapı (IaaS)

IaaS satıcıları bilgi işlem, depolama, ağlar ve diğer altyapı kaynaklarına erişim sağlar. Bir IaaS kullanmak, geleneksel bir veri merkezi yerine bir bulut olarak yönetilmesi dışında bir sunucu, depolama cihazı, ağ cihazı veya başka bir donanım kullanmaya çok benzer.

2022’de 118,43 milyar dolar olarak tahmin edilen IaaS bulut pazarı, analiz dönemi boyunca yüzde 24,3’lük bir YBBO ile 2028’de 450,52 milyar dolar değerinde olacaktır. IaaS nedir sorunun cevabı için Bulutistan’ın blog kısmını ziyaret edebilirsiniz.

3. Hizmet Olarak Platform (PaaS)

PaaS, IaaS ve SaaS arasında orta noktada yer alır. PaaS çözümleri, SaaS satıcılarının yaptığı gibi son kullanıcılara yönelik uygulamalar sunmaz, ancak IaaS çözümleri tarafından sağlanan altyapıdan daha fazlasını sunarlar. PaaS çözümleri genellikle geliştiricilerin uygulama yazmak, dağıtmak ve çalıştırmak için ihtiyaç duyacağı araçları bir araya getirir. Kullanımlarının IaaS tekliflerinden daha kolay olması amaçlanır, ancak neyin IaaS neyin PaaS sayılacağı arasındaki çizgi bazen bulanıktır. PaaS tekliflerinin çoğu geliştiriciler için tasarlanmıştır ve bazen “bulut geliştirme platformları” olarak adlandırılırlar.

Küresel PaaS pazarı 61,42 milyar dolar değerinde olup 2022 yılına göre yüzde 9,8’lik bir artış göstermiştir.

Genel vs. Özel vs. Hibrit Bulut

Bulut bilişim hizmetleri, dağıtım modellerine göre de kategorize edilebilir. Genel olarak bulut dağıtım seçenekleri arasında genel bulut, özel bulut ve hibrit bulut yer alır. Bu modellerin her birinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri vardır.

1. Genel Bulut

Adından da anlaşılacağı üzere, genel bulut, çok çeşitli uzaktan bilgi işlem ihtiyaçları için büyük ölçekli işletmelerin kullanımına açıktır. Bu bulut hizmetleri üçüncü taraf satıcılar tarafından yönetilir ve bulut satıcılarının veri merkezlerinde barındırılır.

Genel bulut, kuruluşları kendi donanımlarını satın almak, dağıtmak, yönetmek ve bakımını yapmak zorunda kalmaktan kurtarır. Bunun yerine, satıcılar yinelenen bir ücret karşılığında sorumludur.

Öte yandan, genel bulut kullanıcıları altyapıyı kontrol etme olanağından vazgeçer, bu da güvenlik ve mevzuata uygunluk endişelerini artırabilir.

Genel bulut dağıtımının başlıca avantajları aşağıdaki şekildedir:

 • Uygun maliyetli: Genel bulut, kuruluşların kendi altyapılarına yatırım yapma ve altyapılarını sürdürme ihtiyacını ortadan kaldırarak donanım, bakım ve operasyonel giderlerde maliyet tasarrufu sağlar.
 • Ölçeklenebilirlik ve esneklik: Genel bulut, kaynakları talebe göre hızlı bir şekilde yukarı veya aşağı ölçeklendirme olanağı sunarak kuruluşların değişken ihtiyaçları karşılamasına ve aşırı tedarikten kaçınmasına olanak tanır.
 • Erişilebilirlik ve küresel erişim: Genel bulut hizmetlerine internet bağlantısı olan her yerden erişilebilir, bu da kaynaklara uzaktan erişim sağlar ve coğrafi olarak dağınık ekipler arasında işbirliğini kolaylaştırır.
 • Güvenilirlik ve kullanılabilirlik: Genel bulut sağlayıcıları genellikle yüksek kullanılabilirlik ve yedeklilik ile sağlam bir altyapı sunarak hizmetlerin güvenilir ve kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlar.

2. Özel Bulut

Özel bulut, yalnızca tek bir kuruluş tarafından kullanılan bir bulut bilişim ortamıdır ve iki farklı şekilde olabilir: kuruluşlar kendi veri merkezlerinde kendi özel bulutlarını oluşturur veya barındırılan bir özel bulut hizmeti kullanır. Ayrıca BT ve veri koruması için çok katmanlı bir altyapıya ihtiyaç duyan işletmeler için en yaygın kullanılan ve en iyi seçenektir.

Genel bulut gibi barındırılan özel bulut da üçüncü bir tarafça işletilir, ancak her müşteri sunucuları ve kaynakları paylaşmak yerine ihtiyaçları için ayrılmış özel bir altyapıya sahip olur. Özel bulut, kuruluşların genel bulutun bazı güvenlik ve uyumluluk endişeleri olmadan bulut bilişimin ölçeklenebilirliğinden ve çevikliğinden yararlanmasına olanak tanır. Ancak özel bulut genellikle daha pahalıdır ve bakımı daha zordur.

Özel bulut dağıtımının faydaları

 • Gelişmiş güvenlik ve veri gizliliği: Hassas veri ve uygulamaların kurumun sınırları içinde ve doğrudan kontrolü altında kalmasını sağlayarak daha yüksek kontrol ve güvenlik sunar.
 • Daha fazla özelleştirme ve kontrol: Kuruluşlar altyapı üzerinde daha fazla kontrole sahiptir ve özel gereksinimlere, uyumluluk standartlarına ve iş politikalarına göre özelleştirmeye olanak tanır.
 • Geliştirilmiş performans ve güvenilirlik: Özel bulut dağıtımları, tahsis edilmiş kaynaklar sayesinde paylaşılan genel bulut ortamlarına kıyasla daha yüksek performans, daha düşük gecikme süresi ve daha iyi güvenilirlik sunabilir.
 • Uyumluluk ve mevzuata bağlılık: Özel bulut dağıtımları kuruluşların veri egemenliği, sektör düzenlemeleri ve veri koruma yasaları gibi belirli uyumluluk gereksinimlerini karşılamasını sağlar.

3. Hibrit Bulut

Hibrit bulut, tek bir ortam olarak yönetilen genel özel bulutların bir kombinasyonudur. Özellikle genel buluta emanet edilemeyecek kadar hassas bazı veri ve uygulamalara sahip olan ancak bunların genel bulut hizmetlerinde çalışan diğer uygulamalar tarafından erişilebilir olması gereken kuruluşlar için faydalı olabilirler.

Hibrit bulutlar, bir kuruluşun özel bulutunu zorlayan talep artışları sırasında genel bulutun kullanılmasını içeren “bulut patlaması” için de yararlıdır. Hibrit bir bulutu yönetmek çok karmaşık olabilir ve özel araçlar gerektirir.

Hibrit bulutun tek bir ortam olarak yönetildiğini unutmamak önemlidir. Halihazırda ortalama bir işletme birden fazla bulut kullanmaktadır ve çoğu pazar araştırmacısı çoklu bulut ve hibrit bulut ortamlarının öngörülebilir gelecekte işletmelere hakim olmasını beklemektedir.

Hibrit bilişim modeli aşağıdaki gibi önemli avantajlar sunar:

 • Esneklik ve ölçeklenebilirlik: Hibrit bulut, hassas verileri ve kritik uygulamaları özel bulutta tutarken en yoğun iş yükleri için genel bulutu kullanarak kaynakları talebe göre ölçeklendirme olanağı sunar.
 • Gelişmiş güvenlik ve uyumluluk: Kuruluşlar, genel bulut sağlayıcılarının ek güvenlik önlemlerinden ve uyumluluk sertifikalarından yararlanırken hassas verileri özel bulutta tutarak bu veriler üzerindeki kontrollerini sürdürebilirler.
 • Maliyet optimizasyonu: Hibrit bulut, kuruluşların hassas olmayan iş yükleri için genel bulut hizmetlerini kullanarak maliyetleri optimize etmesine olanak tanır ve ek şirket içi altyapı yatırımlarına olan ihtiyacı azaltır.
 • Veri kontrolü ve egemenliği: Hibrit bulut sayesinde kuruluşlar, hassas verilerini şirket içinde tutarken diğer iş yükleri için genel bulutu kullanarak verileri üzerindeki kontrolü koruyabilir ve veri egemenliği düzenlemelerine uyum sağlayabilir.

Bulut Bilişimin Avantajları

Daha önce de belirttiğimiz gibi, her bulut bilişim türünün avantajları ve dezavantajları vardır, ancak tüm bulut bilişim türleri genellikle aşağıdaki avantajları sunar:

 • Çeviklik ve Esneklik: Bulut ortamları son kullanıcıların kendi kendilerine hizmet vermelerine ve yeni projeler için ihtiyaç duydukları kaynakları hızlı bir şekilde sağlamalarına olanak tanır. Kuruluşlar iş yüklerini farklı sunuculara taşıyabilir ve belirli bir işe ayrılmış kaynakları gerektiği gibi genişletebilir veya daraltabilir.
 • Ölçeklenebilirlik: İş yüklerini taşımayı kolaylaştıran aynı sanallaştırma ve havuzlama özellikleri, kuruluşların belirli uygulamaların kullanımı arttıkça veya azaldıkça ölçek büyütmesini veya küçültmesini de kolaylaştırır. Genel bulutta ölçeklendirmek özel buluta göre biraz daha kolaydır, ancak her ikisi de geleneksel bir veri merkezine kıyasla ölçeklenebilirlik avantajları sunar.
 • Kullanılabilirlik: Belirli bir altyapı parçasının kesintiye uğraması durumunda verileri kurtarmak daha kolaydır. Çoğu durumda, kuruluşlar bulut içindeki başka bir sunucuya veya depolama cihazına kolayca yük devredebilir ve kullanıcılar bir sorun oluştuğunu fark etmez.
 • Konum Bağımsızlığı: Kullanıcılar her tür bulut ortamına internet üzerinden erişir; bu da uygulamalarına ve verilerine dünyanın neredeyse her yerinden, web bağlantılı herhangi bir cihazdan ulaşabilecekleri anlamına gelir. Daha fazla işgücü hareketliliği sağlamak isteyen kuruluşlar için bu güçlü bir cazibe olabilir.
 • Finansal Faydalar: Bulut bilişim hizmetleri geleneksel veri merkezlerinden daha ucuz olma eğilimindedir. Ancak bu her durumda doğru değildir ve finansal fayda kullanılan bulut hizmetinin türüne göre değişir. Ancak tüm bulut türleri için kuruluşlar, bilgi işlem kullanımını kaynakları kullanan belirli bir iş birimine geri ödeme konusunda daha büyük bir yeteneğe sahiptir ve bu da bütçeleme için büyük bir yardımcı olabilir.

Bulut Bilişimin Dezavantajları

Elbette bulut bilişimin bazı dezavantajları da vardır. Her şeyden önce, bilgili BT çalışanlarına olan talep hala yüksektir ve birçok kuruluş bulut bilişimde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları deneyim ve becerilere sahip personel bulmanın zor olduğunu bilir. Uzmanlar, bulut bilişim daha da yaygınlaştıkça bu sorunun zamanla azalacağını söylemektedir.

Buna ek olarak, kuruluşlar çoklu bulut ve hibrit bulut ortamlarına doğru ilerledikçe, en büyük zorluklarından biri kullandıkları hizmetleri entegre etmek ve yönetmektir. Bazı kuruluşlar, son kullanıcılar BT’nin bilgisi veya onayı olmadan bulut hizmetlerini kullanmaya başladığında bulut yönetişimi ve kontrolü ile ilgili sorunlar da yaşamaktadır.

Ancak bulut bilişimin en sık dile getirilen dezavantajları bulut güvenliği ve uyumluluğu etrafında toplanır. Genel bulutu şirket içi kaynaklarla ve bazen de özel bir bulutla entegre eden hibrit bir altyapı modeli, hem bulut hem de şirket içi modellerin birçok avantajını sunarken, veri merkezleri ve sanal makineler üzerinde tam kontrol sağlayarak güvenlik ve uyumluluk risklerini azaltabilir.

Bulut Güvenliği

Bulut bilişimle ilgili güvenlik endişelerinin çoğu öncelikle genel bulut hizmetleriyle ilgilidir. Genel bulutlar paylaşılan ortamlar olduğundan, birçok kuruluşun aynı hizmeti kullanan diğer kişilerin verilerine erişebileceği konusunda endişeleri vardır. Ayrıca verilerini ve uygulamalarını genel bulutta barındıran fiziksel altyapı üzerinde kontrol sahibi olmayan kuruluşların, satıcıların saldırıları önlemek ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için yeterli önlemleri aldığından emin olmaları gerekir.

Ancak bazı güvenlik uzmanları genel bulut hizmetlerinin geleneksel veri merkezlerinden daha güvenli olduğunu savunur. Çoğu bulut sağlayıcısı büyük güvenlik ekiplerine sahiptir ve saldırıları önlemek ve azaltmak için en son teknolojileri kullanmaktadır. Daha küçük işletmelerin ağlarının güvenliğini sağlamaya ayıracak çok fazla kaynağı yoktur.

Ancak kuruluşlar sadece bulut sağlayıcılarının uygun güvenlik önlemlerine sahip olduğunu varsaymamalıdır; sağlayıcılar ve kullanıcılar bulut güvenliğinin sorumluluğunu paylaşır ve her ikisinin de verileri güvende tutmak için aktif bir rol oynaması gerekir.

Sonuç olarak bulut bilişimin popülaritesi, 1990’ların ortalarında “bulut bilişim” ifadesinin ilk kez kullanılmasından bu yana hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden istikrarlı bir şekilde artmıştır. Kurumların yüzde 87’si çoklu bulut stratejisi, yüzde 72’si ise hibrit bulut stratejisi uygulamaktadır. Uzmanlar, kuruluşlar daha fazla uygulama ve veriyi buluta taşıdıkça pazarın büyümeye devam edeceğini tahmin etmektedir. Bulut bilişim söz konusu olduğunda kuruluşlara çok fazla esneklik sağlayan birden fazla model ve geniş bir hizmet yelpazesi mevcuttur. Genel buluttan özel buluta ve hibrit buluta kadar, işletmeler kendi bütçelerini, gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak doğru yapılandırmayı bulabilir veya oluşturabilir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı