Bilgi

Dünyada Kaç Din Var?


Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki ögeler taşıyan; çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibadetler bütünü olarak tanımlanabilir. Bazı tahminlere göre dünyada yaklaşık 4.200 din bulunuyor.

Merkezi ABD’de bulunan Pew Araştırma Merkezi‘nin Din ve Kamu Yaşamı Forumu, “2015 Dünyanın En Önemli Dini Gruplarının Büyüklüğü ve Coğrafi Dağılımı” adlı raporunu yayımladı.

Bu rapora göre; Dünya nüfusunun yüzde 31,2’sinin Hristiyanlar, yüzde 24,1’inin Müslümanlar, yüzde 16’sı bir dine bağlı olmayanlar, yüzde 15,1’inin Hindular, yüzde 5,7’si Halk Dinlerinden, yüzde 6,9’unun Budistler ve yüzde 0,2’sinin Yahudilerden oluştuğu belirlenmiştir.

Hristiyanlar % 31,2 2.3 Milyar
Müslümanlar % 24,1 1.8 Milyar
Bir Dine Bağlı Olmayanlar % 16,0 1.2 Milyar
Hindular % 15,1 1.1 Milyar
Budistler % 6,9 503 Milyon
Yerel Halk Dinleri % 5,7 416 Milyon
Yahudiler % 0,2 14 Milyon
Toplam Dünya Nüfusu (2015) % 99,2 7.3 Milyar

230 ülke ve bölgede yapılan anketler ve nüfus kaydı araştırmalarına göre hazırlanan rapora göre dünyada 10 kişiden 8’i bir dini grup içinde yer alıyor. Bu da 2015 yılında 7.3 milyar olan dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 84’üne denk geliyor.

Herhangi bir dini gruba ait olmayanların sayısı ise 1,2 milyar (yüzde 16) olarak belirlendi. Dinsizler; Hristiyanlar ve Müslümanların ardından en büyük üçüncü grubu oluşturuyor. Bu grupta Tanrı’ya ya da evrensel bir ruha inanan, ancak kendisini belirli herhangi bir dini grubun üyesi olarak tanımlamayan kişiler de yer alıyor.

Türkiye’de ise din, çeşitli dinî inançlardan oluşur. Ülkedeki en yaygın din ise İslam‘dır. Pew Araştırma Merkezi’nin yayımladığı 2012 yılı raporuna göre Türkiye’de Müslümanların nüfusa oranı yüzde 98‘dir. Sabancı Üniversitesi‘nin katkılarıyla yapılan bir ankete göre de bu oran yüzde 98,3’e ulaşmaktadır. Ayrıca; Ipsos‘un 2016 tarihli anketine göre ise Türkiye’deki Müslümanlar nüfusun yüzde 82‘sini oluşturmaktadır. Müslümanların yüzde 70’ini Sünniler oluştururken, Alevi kesimin genel nüfusu oranı yüzde 20 civarındadır. Caferiler olarak bilinen topluluğun nüfusa oranı ise yüzde 3 olarak belirlenmiştir. Hıristiyanların (Katolik, Protestan ve Ortodoks) nüfusa oranı ise yüzde 0,4‘tür. Yaklaşık 20.000 kadar da Yahudi (çoğunluğu Sefarad) nüfus bulunmaktadır.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2012 Uluslararası Din Özgürlüğü Raporu‘na göre Türkiye’de 60.000 Ermeni Ortodoks, 20.000 Süryani, 2.270 Rum Ortodoks, 15.000 Rus Ortodoks, 7.000 Protestan, 25.000 Katolik, 5.000 Yehova Şahidi, 3.000 Keldani yaşamaktadır. Haziran 2006‘da yayımlanan Mormonluk ve Mormon Kilisesi Üzerine Bir Araştırma adlı makalede belirtilen veriye göre Türkiye’de 850 Mormon yaşamaktadır.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı