Bilgi

Enfeksiyon Nedir? Enfeksiyon Hastalıkları Nelerdir?


Bir mikroorganizmanın herhangi bir yolla insan veya hayvan vücuduna girip yerleşerek çoğalmasına enfeksiyon denir. Enfeksiyon ya da infeksiyon; enfeksiyöz hastalık, intaniye, bulaşım olarak da bilinir. Hastalık yapıcı herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan hastalık tablosudur. Bu hastalıklar, bir bireyden diğerine veya bir türden diğerine geçebilmelerinden dolayı, genellikle bulaşıcı hastalık olarak tanımlanırlar ve tıbbın enfeksiyon hastalıkları dalında incelenirler.

Hastalık yapıcı özellikteki mikroorganizmaların, herhangi bir yolla insan veya hayvan vücuduna girerek (genel veya lokal yerleşip) çoğalması sonucunda, mikroorganizmanın kendisi veya toksinleri ile vücut arasındaki çatışmadan kaynaklanan ve patolojik belirtilerle tanımlanan, insandan insana bulaşan hastalık grubuna da enfeksiyon hastalıkları denir.

Enfeksiyon ile enfeksiyon hastalığı aynı anlamda değildir. Enfeksiyonlar bazen gizli kalabilir. Oysa enfeksiyon hastalığı diyebilmek için bazı patolojik belirtilerin görülmesi gerekir.

Hastalığı yapan organizmalar, virüsler, bakteriler, riketsialar, mantarlar olabilir. Bütün bulaşıcı hastalıklar bir veya birkaç yolla insana geçebilme özelliğindedir. İnsandan insana, hayvandan insana olduğu gibi, topraktan insana da bulaşma husule gelebilir.

Belli başlı bulaşıcı hastalıklar: Belsoğukluğu, Bruselloz, Çiçek hastalığı, Difteri, Dizanteri (amipli veya basilli), Grip, Hepatit, Kızamık, Kolera, Menenjit, Psittakoz, Sıtma, Suçiçeği, Tetanos, Tularemi, Tüberküloz, Uyku hastalığı, Zatürre, Tifo, Tifüs’tür. Uzmanlar, hastalığa neden olan mikrobun cinsini ve türünü tespit etmek için çeşitli testler yaparlar. Başlıca testler Gram boyama, kan kültürleri, serolojik testler, gen tayini testleri ve Polimaraz Zincir Tepkimesi (PCR) testidir. Uzmanlar enfeksiyonu tedavi etmek için çok çeşitli mikrop karşıtı ilaçlar kullanırlar. Kullanılacak ilaçlar etkenin cinsine bağlıdır, örneğin, bakterilere karşı antibiyotik ilaçlar, virüslere karşı antiviral ilaçlar, parazitlere karşı antiparaziter ilaçlar ve mantarlara karşı antifungal ilaçlar kullanılır.

Enfeksiyon hastalıkları eski çağlardan beri çeşitli salgınlarla birçok ölümlere yol açmıştır. Salgınlar ve alınacak tedbirlerle ilgili terimler şunlardır:

Endemi: Bir hastalığın bir toplumda belirli ya da alışılmısıklıkta görülmesine denir.

Epidemi (Salgın): Bir bulaşıcı hastalığın bir bölgede kısa sürede beklenenden çok sayıda görülmesine denir.

Pandemi: Kıta ya da kıtaları etkileyen çok geniş salgınlara denir.

Sporadi: Bir bulaşıcı hastalığın bir bölgede tek tük vakalar hâlinde görülmesidir.

İzolasyon (Tecrit): Kelime olarak ayırma, soyutlama, tecrit anlamına gelmektedir. Enfekte olan kişinin bulaştırma süresince diğer insanlardan ayrılmasına denir.

Karantina: Bulaşıcı bir hastalığa temas eden insanların ya da hayvanların hareket özgürlüklerinin o hastalığın bulaştırıcılığı süresince kısıtlanmasına denir.

Mortalite (Ölüm Oranı): Bu bir hastalıktan ölenlerin tüm hastalığa yakalanmış olanlara oranıdır.

Morbidite: Bir toplulukta herhangi bir hastalık için görülme sıklığı yani hastalığa sahip kişilerin sağlıklı kişilere oranı şeklinde tarif edilebilir.

Kaynak: Megep Yayınları ve Wikipedia

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı