Bilgi

Zilliyet Nedir? Zilliyet Tapu Satın Alınır mı?


Bu yazımızda Zilyetlik ve Zilyet Nedir? Zilliyet Nedir? Zilliyet Tapu Satın Alınır mı? Sorularına cevap veröeye çalışacağız.

Bir emlak terimi olarak zilyetlik, bir kişinin herhangi bir mal üzerindeki hakimiyet durumunu tanımlar. Söz konusu mal, ister taşınır olsun ister taşınmaz olsun, mal sahibinin kullanım durumuna bakılmaksızın mülk sahibinin mal üzerindeki hakimiyet hakkına zilyetlik denir.

Zilyetliğin konusu taşınır ve taşınmaz eşyalardır. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlarda zilyetlik taşınırlardaki gibi değerlendirilirken tapuya kayıtlı olan taşınmazlarda zilyetlik tapu sicili ile ifade edilmektedir.

Zilliyet taşınabilir yada taşınmaz mallar üzerinde kurulan bir hakimiyet durumudur. Burada asıl konumuz taşınmaz mallar yani gayrimenkuller olduğundan bu yazımızda –kısaca- bundan bahsedeceğiz.

Zilliyet herhangi bir gayrimenkul üzerinde fiilen –kullanma hakkıdır- diyebiliriz. Bu hak ile kişi ya da kişiler gayrimenkul üzerinde hakimiyet sahibi olurlar. Zilliyet hakkı mülk sahibi olma dışında bir haktır. Bu hakka sahip olan kişiye de Zilyet denir. Bu konuya ilişkin kısaca bir örnek vermek gerekirse, mülk sahibi, evi üzerindeki hakimiyetini evini kiraya vererek zilyetlik kiracıya verilebiliyor. Bu durumda zilyetlik mülk sahibinden kiracıya geçmiş oluyor. Yani ev kiralandıktan sonra ev sahibi artık o evin Zilyeti değildir.

Zilyet ve Zillyetlik durumu “Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli Ve Esaslarına Dair Yönetmelik”  Madde 10’da yer almaktadır.

Zilliyetlik durumu halk arasında -daha çok- bir yeri sahibi olmadan kullanma ve o yerin giderleri gibi sorumlulukları üstlenme olarak bilinmektedir.

Zilliyet tapusu olarak bilinen belge, resmi olarak tapu özelliği olmayan fakat daha çok tapusu  olmayan gayrimenkullerin kullanım durumunu belirtmektedir.

Zilliyet tapulu bir yerin satışı söz konusu ise bu taşınmaz ile ilgili iyi bir araştırma yapılmalıdır. Bu araştırma Tapu-Kadastro müdürlüğüne giderek yapılabilir. Araştırma sonucunda söz konusu gayrimenkulun son durumu ve yapılması gereken işlemler öğrenilir.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı