Bilgi

Fahri Trafik Müfettişi Başvuru Şartları Nelerdir?


Fahri Trafik Müfettişi başvurusu ile trafik denetimlerinde söz sahibi olmak isteyen vatandaşlar valilikler aracılığıyla başvuru işlemlerini yapabilmektedirler. Fahri Trafik Müfettişi başvurusu esnasında bazı şartlar bulunuyor. Peki, Fahri Trafik Müfettişi olmak için şartlar nelerdir? Nasıl Fahri Trafik Müfettişi olunur? Fahri Trafik Müfettişi Hangi Cezaları Yazabilir? İşte, Fahri Trafik Müfettişi başvurusu hakkında merak edilen tüm detaylar.

Fahri Trafik Müfettişi Başvuru Şartları Nelerdir?

Fahri Trafik Müfettişi (FTM) olacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

– En az kırk yaşında

– Yüksekokul mezunu

– En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak.

– Hakkında Karayolları Trafik Kanunun 48. maddesine göre işlem yapılmamış olmak veya düzenlendiği tarihten itibaren herhangi bir nedenle sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmamış/iptal edilmemiş olmak.

– Kamu hizmetlerinden yasaklı

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.

Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar;

a) T.C. Kimlik Kartı ve Fotokopisi

b) İkametgâh Belgesi (e-Devletten Alınabilir)

c) Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Belge (e-Devletten Alınabilir)

d) Sürücü Belgesi ve Fotokopisi

e) Öğrenim Durumu Belgesi ve Fotokopisi (Diploma)

Yukarıdaki belgelerle birlikte elektronik ortamda düzenlenen form (Ek-4) ile ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Verilen bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan güvenli elektronik sistem üzerinden doğrulanmasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ilgili belge talep edilebilir.

  • Ek: FTM Müracaat Ek-4 Formu Örneği (Tıkla)
  • Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği (Tıkla)
  • Karayolları Trafik Kanunu (Tıkla)

Müracaatların kabul edilmesi ve gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır. Kabul edilen dilekçe ve ekleri bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, EK-1’deki liste halinde Bakanlığa gönderilir. Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunulur. Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir ve “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” düzenlenerek verilir.

Fahri Trafik Müfettişi Maaşları Ne Kadar?

Fahri Trafik Müfettişi, ulaştırmada karayolundaki trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla trafik polisi, jandarma ve trafik zabıtasının dışında, Türkiye’de karayolu denetiminde özel olarak seçilen şahıstır. Fahri trafik müfettişleri herhangi bir maaş veya ücret almazlar almıyor. Fahri trafik müfettişleri, gönüllülük esasıyla görev yapmaktadırlar.

Fahri Trafik Müfettişlerinin Trafik Cezası Yazabileceği Kanun Maddeleri

No Kanun Maddesi Fahri Trafik Müfettişlerinin Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı Düzenleyebileceği Kanun Maddeleri
1 46/2-b Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek
2 46/2-c Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek
3 46/2-d Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
4 46/2-e Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri
5 46/2-f Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları
6 46/2-g Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri
7 46/2-h Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi
8 47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak
9 47/1-c Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak
10 52/1-d Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak
11 53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek
12 53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek
13 53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek
14 53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek
15 54/1-a Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek
16 54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek
17 55/1-a Geçilmek istenen araç sürücüsünün; duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca, trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yolunun sağ kenarından gitmemesi, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlememesi ve hızını artırması
18 55/1-b Geçilmek istenen araç sürücüsünün; dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile kendisini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmesini sağlamak için; aracını elverdiği oranda sağ kenara almaması, yavaşlamaması, gerektiğinde durmaması
19 55/1-c Geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması
20 55/2 Kanunun 54/1 maddede yazılı durumlar dışında, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte iken bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak
21 56/l-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak
22 56/1-b İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa; sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmaması, gerektiğinde sağa yanaşıp durmaması, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen aracın, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi
23 56/1-c Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip)
24 56/1-e Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinelerini kullananların, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamaları
25 57/1-a Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek
26 57/1-b Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda;
1.Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,2.Bütün sürücülerin doğru geçmekte olan tramvaylara,
3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücülerin bu yoldan gelen araçlara,
4. Bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara,
5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan gelen araçlara,
6. Dönel kavşağa gelen sürücülerin dönel kavşak içindeki araçlara,
7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücülerin,
karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi
27 57/1-c Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklarda; motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi
28 57/1-d Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde kavşağa girmek
29 57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak
30 57/l-f Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek
31 58 İndirme-bindirme sırasında sürücülerin; aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmaması, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaması
32 59 Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek
33 60/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak
34 60/1-b Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,
35 60/l-c Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak
36 60/1-d Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak
37 60/1-e Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak
38 60/1-f Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak
39 60/1-g Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak
40 60/1-h Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde on beş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak
41 61/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek
42 61/1-b Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek
43 61/1-c Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek
44 61/1-d Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek
45 61/1-e Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş

metrelik mesafe içinde park etmek

46 61/1-f Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek
47 61/1-g Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek
48 61/1-h Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek
49 61/1-ı Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek
50 61/1-j Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek
51 61/1-k Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek
52 61/1-l Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek
53 61/l-m Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek
54 61/I-n Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek
55 61/1-o Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek
56 64/l-a/l Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak
57 64/1-a/2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması
58 64/l-a/3 Kuyruk (arka kenar-arka park lambası) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak
59 64/1-b/1 Gece sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak
60 64/l-b/2 Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak
61 64/1- b/3 Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek
62 64/l-b/4 Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları yakmak
63 64/l-b/6 Sadece park lambaları ile seyretmek
64 66 1- Motorlu bisikleti yaya yolunda sürmek
2- Motosikleti yaya yolunda sürmek
3- Motorlu bisiklet sürücülerinin manevra dışında tek elle motorlu bisiklet sürmesi
4- Motosiklet sürücülerinin devamlı iki elle taşıtlarını sürmemesi
5- Motorlu bisiklet sürücülerinin sürücü arkasında oturma yeri olmadığı halde yolcu taşımaları
6- Sepetsiz motosiklet sürücülerinin sürücü arkasında oturma yeri olmadığı halde yolcu taşımaları
7- Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan motorlu bisiklet ile birden fazla kişi taşınması
8- Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan sepetsiz motosiklet ile birden fazla kişi taşınması
65 67/1-a Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken taşıt yolunun sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmak
66 67/1-b Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin verilen hallerde bu manevraları yaparken karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmak
67 67/1-c Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek, işaretlere manevra süresince devam etmemek ve biter bitmez sona erdirmemek
68 67/1-d Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi
69 72 Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak
70 73/a Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde; su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, kişileri korkutmak/şaşırtmak, özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek
71 73/b Araçlardan bir şey atmak veya dökmek
72 73/c Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını ele alarak kullanmak,
73 74/a Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken yavaşlamamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek
74 74/b Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek
75 75 Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıklarında diğer araçların durmaması;

“DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri/inmeleri veya Yönetmelikte belirtilen haller dışında yakılması,

76 76/1-a Demiryolu geçitlerinde, ışıklı veya sesli işaretin vereceği “DUR” talimatına uymamak, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmek
77 76/1-b Işıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, durmamak, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olmadan geçmek
78 77/1-b Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları
79 77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek
80 78/1-a Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri kullanmamak
81 78/1-b Motosiklet ve motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığını ve gözlük kullanmaması

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı