Bilgi

Hub Nedir? Ne İşe Yarar?


Bu yazımızda Hub Nedir? Ne İşe Yarar? Sorularına cevap vermeye çalışacağız. Genellikle Hub ve Switch kavramları sıklıkla birbirine karıştırılır. Ancak bu iki kabram tamamen farklıdır. Birden fazla cihazı bu cihazlar genellikle bilgisayarlar olurken network yazıcı ip kamera gibi cihazlar da olabilir bunların birbirleriyle haberleşmesinin sağlan cihazdır. Hublar, hangi bilgisayarların kendisine bağlı olduğunu “bilmez” ve kaynak veya hedef bilgisayara ait bir network işletimi gerçekleştirmez. Bunun için switchlere göre kısa tabirle aptal cihazlar olarak tanımlanırlar.

Ağda bir veri bir bilgisayara gönderilecekse Hub’lar bu veriyi tüm bilgisayarlara gönderirler veriyi alacak olan bilgisayar  veri kendisine gönderilip gönderilmediğini kontrol eder eğer kendisine gönderilmişse veriyi alır. Bu nedenle hublar kendisi direk bilgisayara bir şey göndermez göndermeye yardımcı olur. Karşı bilgisayar  kabul eder ise bilgisayara atılır. Hublar yıldız topolojide bulunan merkezi cihazlardan biridir. Topoloji ise , bir ağın fiziksel ve mantıksal yapısını ifade eder.

Ağı oluşturan bileşenlerin birbirlerine bağlanış şekilleri  kullanılacak aygıtlar, kablolama standartları, iletişim protokolünün seçimi ve bu protokollerin ağ yapısına  uygulanabilirliği de yine topolojinin kapsamı içerisindedir. Tak çalıştır mantığıyla çalışırlar.

Bir diğer farkı ise hem karmaşık olmayışı, hem de ucuz olmasıdır. Ucuz olması hubun çok tercih edilme sebeplerinden biridir. Hub, bilgisayarların ağda iletişim kurmasını sağlar. Her bilgisayar bir Ethernet kablosuyla hub’a bağlanır ve bir bilgisayardan diğerine gönderilen bilgiler hub üzerinden geçer. Hub kaynağı veya aldığı bilgilerin gönderilmesinin istendiği hedefi belirleyemez, bu nedenle bilgileri, bilgiyi gönderen bilgisayarı da içerecek şekilde kendisine bağlı tüm bilgisayarlara gönderir

1 Yorum

1 Yorum

  1. xx@xx.xx

    24 Aralık 2017 at 17:50

    Karıştırılan kavramları daha da karmaşık hale getirmiştsiniz

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı