Bilgi

İnternetin Faydaları ve Zararları Nelerdir?


İnternet, çok protokollü bir ağ olup birbirine bağlı bilgisayar ağlarının tümü olarak da tanımlanabilir. Binlerce akademik ve ticari ağ ile devlet ve serbest bilgisayar ağının birbirine bağlanmasıyla oluşmuştur. Bilgisayarlar arasında bilgi çeşitli protokollere göre paketler halinde transfer edilir. İnternet üzerinde elektronik posta ve birbirine bağlı sayfalar gibi çok çeşitli bilgiler (fotoğraf, video, ses vb.) ve hizmetler vardır. İnternet üzerinden oyunlar da oynanabilir.

İnternetin Faydaları Nelerdir?

İnternet teknolojilerinin gelişmesi insanların birbiriyle olan iletişimini kolaylaştırırken, birçok yenilikleri de beraberinde getirmiştir. İnternet, haberleşmeden bilgi paylaşımına, habercilikten medyaya, tanıtım ve reklamdan seyahat ve tatile, kamu hizmetlerinden bankacılık ve ticarete, eğlenceden sosyal ilişkiler ve kültürler arası etkileşime, çevre ve sağlıktan eğitime ve günlük yaşamı ilgilendiren pek çok alanda olumlu getiriler ve yenilikleri hayatımıza getirmiştir.

İnternet birçok bilgiye rahatlıkla ulaşabilme, insanları duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme ve dijital platformda oluşturduğu sosyal arkadaşlıklar ile iletişim kurma olanağı sağlamıştır. İnternetin sağladığı fırsatları ana başlıklarla şoyle sıralamak mümkündür:

1- Güncel Haber ve Bilgi Sağlama: İnternetin dünyada en büyük etkisi, bilgiye ve habere anında ulaşma imkânı sunmasıdır. Oyle ki, İnternet sayesinde dünyanın en ücra koşesinde dahi gelişmelerden anlık haberdar olmak mümkündür. Hatta herkesin bir muhabir gibi gelişmeleri paylaşma imkânı bulunmaktadır.

2- Görüş ve Bilgi Paylaşma: İnternetin onemli ozelliklerinden birisi, kişinin herhangi bir olay ya da kişiye dair gorüşünü aktarabileceği platformlara sahip olmasıdır. Blog, web sayfası ya da sosyal ağ hesabı gibi araçlarla kişinin kendi hakkında bilgi paylaşma ya da gorüş bildirme imkânı bulunmaktadır.

3- Zaman ve Mekândan Bağımsız, Eş zamanlı ve Eş Zamansız İletişim Sağlama: İnternet, kişiler arasında çoklu ve interaktif iletişim imkânı getirmiştir. İletişimin ucuz ve hızlı olması, insanların sosyal hayatlarını yeniden biçimlendirmelerini gerektirmiştir.

4- Ekonomik ve Hızlı Haberleşmeye Olanak Sağlama: İnternetin ozellikle endüstriyel alanda getirdiği onemli bir avantaj, maliyeti çoğu kez sıfırlayan haberleşme yontemidir. Hayatın ekonomiyle ilgili her alanında bu hız ve maliyet düşüşü kendini gostermiş, ekonomik hayatın merkezine de internetin oturduğu gorülmüştür.

5- Görsel ve İşitsel Öğelerle İletişim Kalitesini Artırma: İnternetin getirdiği iletişim ve paylaşım imkânı, gorsel ya da gorüntülü unsurları da barındırmaktadır. Bu ozellik, ilişkilerin, alışverişin, çalışma hayatının hatta eğitimin içeriğinin de yeniden şekillenmesi sonucunu doğurmuştur.

İnternetin Zararları Nelerdir?

İnternet eğlenceden, bilgi edinmeye; sosyal hayatı zenginleştirmeden, ekonomik çevrede yeni iş fırsatlarının doğmasına kadar birçok fırsat sunmasının yanı sıra başta gizlilik ve güvenlik kaygıları olmak üzere çeşitli risk ve zararların da oluşmasına sebep olmuştur. Sanal dünya olarak adlandırılan internet platformlarının insanoğlunun günlük yaşamının bir parçası haline gelmeye başlaması bu platformlardaki risklerin de gerçek hayat problemlerine dönüşmesine başlamasına neden olmuştur.

İnsanoğlu hayatını daim ettirdiği dünyada,  bulunduğu mekâna gore değişen riskler ve yaşantısına zarar veren etkenlerle karşılaşabilmektedir. Gerçek dünyada karşılaşılan risk ve zararların daha fazlasıyla yukarıda belirtilen husular çerçevesinde internet ortamında da karşılaşabilmektedir. Bu risk ve zararları şöyle özetleyebiliriz:

 • Yanlış ve/veya Zararlı Bilgiye Erişim;
 • Siber Zorbalık,
 • Sanal Dolandırıcılık,
 • Kişisel Bilgilerin Paylaşımı ve Kimlik Hırsızlığı (Identity Theft),
 • Zararlı Yazılımlar,
 • Oltalama (phishing),
 • Pornografi /Çocuk İstismarı/ Fuhuş,
 • Yasadışı Kumar
 • İnternet Bağımlılığı,
 • Sağlık Sorunları (Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Fiziki Rahatsızlıklar)
 • Yabancılarla Çevrimiçi ve Çevrimdışı İletişim,
 • Şiddet/Nefret/Irkçılık Faaliyetleri
 • Silah ve Madde Kullanımı
 • Telif Hakları İhlali olarak sıralanabilir.

Gorüldüğü üzere internet hayatımıza getirdiği pek çok yenilik yansıra bir o kadar da riski beraberinde getirmiştir. Şüphesiz bu risklerle mücadeleyi sadece internete yasal çerçevede getirilecek kısıtlamalar ile başarabilmek mümkün değildir. Bunun için başta kullanıcıların bilinçlendirilmesi ve iyi birer dijital olur-yazar olmaları gerekmektedir.

Bunun için başta dijital vatandaşlık algısının ve dijital okur-yazarlık seviyesinin çocuk yaşlardan başlanarak geliştirilmesi için hem bireysel hem toplumsal bazda atılması gereken adımlar mevcuttur. Tüm bunlar yeni yetişen neslin çok iyi birer dijital kullanıcı olduğunun farkında olarak hareket edilmesi gerekliliğini de doğurmaktadır. Onlara bazı şeylerin kısıtlanmasının imkânsız olduğunu farkında olarak dijital teknolojileri etik, bilinçli ve sorumlu birer birey olarak kullanma alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Kaynak:

http://internet.btk.gov.tr/

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı