Bilgi

Lise Mezunu “Bekçi” Şartları Nelerdir? Bekçi Başvuruları Ne Zaman?


Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çarşı ve mahalle bekçiliği için 7000 kişilik kadro açılmıştı. Şu anda İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Hatay ve Mersin vb. iller için toplam 6000 ila 7000 bin kişilik bekçi alımının yapılması bekleniyor. Ancak önümüzdeki günlerde değişiklikler yapılabilir. Lise mezunu bekçi alımı, 2017 veya 2018’de Emniyet Genel Müdürlüğü veya Valikler’in açacağı ilan ile gerçekleştirecek. Lise mezunu bekçi alımı ile ilgili yayınlanan OHAL kapsamında çıkan yeni KHK ile belli olmuştu. KHK’da yayınlanan bilgilere göre 7 bin bekçi alımı yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak 7000 bekçi için ilan bekleniyor. Kimler bekçi alımına başvuru yapabilir? Peki ilan ne zaman yayımlanacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’da yer alan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna toplam 32 bin memur alımı yapılacak. Bekçi alımı başvuru tarihleri henüz EGM tarafından duyurulmuş değil. Ancak daha önce bekçi alımları Valilikler aracılığıyla gerçekleştirilmişti. Önümüzde ki dönemde de bekçilikle ilgili alımların valilikler tarafından devam edileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle özellikle EGM ve ikametgahın olduğu valiliğin Resmi İnternet Sayfalarını takip etmekte fayda var.

Bekçi olarak görev yapmak isteyen adaylarda aranan şartlar;

Aşağıda yazılan şartlar ve bilgiler önceki dönemlerde (İstanbul Valiliği tarafında) alınan bekçilik için verilen şartlar ve izlenen yolları içermektedir. Yapılacak yeni bekçi alımlarım da aşağıdaki şartlar veya şartlara benzer olacağı tahmin düşünülmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Lise veya dengi okul mezunu olmak
 • En az bir yıldır başvuracağı ilde ikamet ediyor olmak
 • İkametini gösteren ikametgah belgesine sahip olmak
 • 30 Yaşını aşmamış olmak
 • Askerlikle bir ilişkisi olmamak
 • Görevini yapmaya engel bir hastalık veya engeli bulunmamak

Görevini yapmaya engel bir hastalık veya engeli bulunmadığına dair sağlık kurulu tarafından verilmiş raporlarla kanıtlamak gerekmektedir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak atanacaklarda ayrıca, “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 24. Maddesi” gereğince Polis Memurlarında aranan sağlık şartları da aranmaktadır. Bekçi adaylarında en az 167 cm boyunda olmak ve beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktadır.

Buradan Beden Kitle Endeksine Bakabilirsiniz: Tıkla

Suç konusuna baktığımızda bekçilik için ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak gerekiyor. Ayrıca kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak gerekir.

Başvurduğu mülki (il) sınırlar içerisinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapmak isteyen ve bu şartları taşıyarak başvuruda bulunan adaylar önce sözlü sınava alınmakta, sözlü sınavda başarılı olan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanmaktadırlar. Yazılı sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday listesi belirlenir.

Başvuru şartlarını taşımayan adaylar, hangi aşamada olursa olsun, tespit edildikleri anda adaylıkları son bulur. Adaylar, ilan edilen İlçe Kaymakamlıklarından sadece birine müracaat edebilecek ve o İlçede sınava girecek.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak için başvuruda bulunacak adaylardan istenen belgeler ise;

 • Başvuru Dilekçesi,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Okul diploma veya tasdiknamesi aslı veya kurumca tasdikli örneği,
 • Askerlik durum belgesi , (Islak İmzalı, Askerlik Şubesinden Alınacak)
 • 4,5 x 6 ölçülerinde 6 adet fotoğraf,
 • Adli sicil belgesi, (Islak İmzalı, Kaymakamlık veya Adliyeden Alınmış Olması)
 • Gerekmesi halinde lisede hazırlık okuduğuna dair belge.
 • Son bir yıldır bulunduğu ilde oturduğunu gösterir İkametgah Belgesi (Islak İmzalı, Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

Adayların bu belgelerle EGM/Valilik/Kaymakamlık tarafından belirtilen tarihler arasında, açık kadroların bulunduğu Emniyet Müdürlüklerine ŞAHSEN başvuruda bulunmaları gerekiyor. Durumu uygun bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylara, müracaat ettikleri Emniyet Müdürlükleri tarafından, daha sonra duyurulacak bir tarihte, fotoğraflı ve açık kimlikleri yazılı “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saati de belirtilecektir. Adaylar sınavlara gelirken bu belge mutlaka yanlarında olmalıdır.

Önceki dönemlerde giriş sınavları Valilik tarafından belirlenecek tarihte, Kaymakamlıklar tarafından yapılmıştır.

Adayların, genel kültür birikimleriyle birlikte, görünüşleri, tavırları ve kendini ifade biçimi bakımından da mesleğe uygun olup olmadıklarının değerlendirileceği sözlü sınavda başarılı sayılmaları için, 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) almaları gerekiyor.

Yazılı sınavın şekli, süresi ve sorulacak soru sayısı Valilik tarafından oluşturulan Komisyon tarafından belirlenecek ve adaylara Türkçe, Tarih, Matematik ve Genel Kültür konularında sorular sorulacak.

Adayların, başvuru, sözlü ve yazılı sınav hakkında bilgi için EGM/Valilik veya İlçe Kaymakamlıklarının resmi internet adreslerini takip etmeleri önemlidir.

Önceki Dönemlere Ait Bekçilik Başvuru Şartları ve Genel Bilgiler

 • İstanbul Valiliği bekçi alım şartları için TIKLAYINIZ.
 • Şırnak Valiliği Bekçi alım şartları için TIKLAYINIZ.

Kaynak: 7000 Bekçi Alımı Şartlar Nasıl Olacak

Kaynak:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı