Bilgi

Veri Birimleri


Veri, işlenmemiş, yorumlanmamış ham bilgiye veri , diğer bir adla data denir. Bu verilerin temelinde kodlamalar vardır ve bir zincir şeklinde halka şeklinde birbirine bağlıdır. Bilgisayarlarda , bu verilerin depolama kapasiteleri vardır ve bazı ölçüleri ile kapasiteleri ifade edilir. İnternette  milyonlarca veri var ve bu milyonlarca veriyi işleyen milyonlarca uygulama var. İşte bu milyonlarca veriyi kullanıp yeni veri uygulamaları yaratma işine veri bilimi denir.

Bilgisayarda bilgilerin depolandığı alanların belirli bilgi depolama kapasiteleri vardır. Bu kapasiteler uluslar arası düzeyde standart olan bazı ölçü birimleri ile ifade edilebilir. Bilişim teknolojilerinde kullanılan en küçük ölçü birimi BIT olarak sembolize edilir. BIT sadece iki değer alabilir: 1 ya da 0. Bu durum basir bir çekilde açık/kapalı veya dolu/boş şeklinde değerlendirilebilir. Kısaca bir birim söz konusu depolama alanda meydana gelen olayda  veya 1 değerini alır. Bir bilgisayar 8 BIT’i bir araya getirerek bir çok bilgiyi yığınlar halinde toplayabilir.

Bilgisayardaki her bilgi 1 veya 0 şeklinde saklanır veya işlenir. Örneğin bir harf 8 11001001 gibi 8 bitten meydana gelir. Bütün görselle, grafikler, programlar v.s bu 1 ve 0’a göre işlenir.

  • 8 BIT = 1 BYTE
  • 1 BYTE = 11001011 = örneğin bir B harfi
  • 1 BYTE = 10100001 = örneğin bir 2  sayısı
  • 1 BYTE = 10001001 = örneğin bir $ işareti

Veri Birimleri

  • BİT: 1 ve 0 denen kodlanmış değerlerin yan yana gelmesiyle oluşur.
  • BYTE: Sekiz tane 0 ve 1 olarak kodlanan değerlerden sekizer tane olması durumuna denir.
  • 1 KB: 1024 tane BYTE yan yana gelmesi sonucunda oluşur.
  • 1 MB: 1024 tane KİLOBYTE yan yana gelmesi sonucunda oluşur.
  • 1 GB: 1024 tane MEGABYTE yan yana gelmesi sonucunda oluşur.
  • 1 TB: 1024 tane GİGABYTE yan yana gelmesi sonucunda oluşur.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı