Bilgi

29. Dönem POMEM Başvuru Aşamaları


Merhaba Arkadaşlar.

Bu yazımızda detaylı bir şekilde 29. Dönem POMEM başvuruları ve sonrası hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Öncelikle 28. Dönem POMEM başvuruları 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında sona erdi ve henüz eğitimleri başlamadı. 27. Dönem POMEM öğrencilerinin ise 22 Haziran 2022’de eğitimleri tamamlanmış olacak ve atamaları yapılacak.

27. Dönem POMEM öğrencilerinin eğitimlerinden sonra 28. Dönem POMEM öğrencileri Polis Okullarında eğitime başlayacak ve bu süreçte 29. Dönem POMEM başvuru tarihleri açıklanacak.

– 29. Dönem POMEM Başvuru Tarihleri: Henüz kesinleşmemekle birlikte tahminlerimize göre Ekim-Kasım-Aralık 2022’de açıklanması bekleniyor.

– 29. Dönem POMEM Alım Sayısı: Henüz kesinleşmemekle 8.000 ile 10.000 öğrencinin alınacağını tahmin ediyoruz. Bir önceki dönemde 8.000 olan kontenjan arttırılarak 10.000’e çıkarılmıştır.

– 29. Dönem POMEM Başvuru Ücreti: Henüz kesinleşmemekle 200-250 TL civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bir önceki dönemde başvuru ücreti 200 TL alınmıştır.

POMEM Başvuru Şartları Nelerdir?

POMEM’lerde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları devletçe karşılanır. POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

POMEM’deki eğitim – öğretimi başarı ile tamamlayan adaylara Polis Meslek Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday polis memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

POMEM’lere (Polis Meslek Eğitim Merkezlerine), lisans, önlisans mezunları ve/veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler. Yabancı ülkeden alınan lisans, önlisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilmektedir.

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde iki aşamalı yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır.

Sınav Komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

POMEM Başvuru Şartları

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

– Lisans veya ön lisans mezunu olmak.

– Lisans mezunları için KPPS (P3) Puanı 60 veya üzerinde almış olmak; ön lisans mezunları ise KPPS (P93) Puanı 65 veya üzerinde almış olmak.

– Sınavın yapılacağı 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak.

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

– Erkek öğrenciler için en az 167 cm boy uzunluğuna; bayan öğrenciler içinse en az 162 cm boy uzunluğuna sahip olmak.

– Beden kitle indeksi hesaplamasında; erkek ve bayan öğrenciler için 18.00 – 27.00 beden kitle indeksi aralığında bulunmak.

POMEM Başvuru Şartları Detaylı Bilgi (Tıkla)

29. Dönem POMEM Başvuru Aşamaları

Önemli Bilgi: Aşağıda verilen bilgiler bir önceki döneme göre hazırlanmıştır. Yeni dönemde farklılıklar olabileceğini bir kez daha hatırlatalım.

1–  Öncelikle 29. Dönem POMEM için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ön başvuru tarihleri açıklanacaktır. Polis akademisi resmî web sitesindeki (www.pa.edu.tr) “duyurular” sekmesinde açıklanacak olan ön başvuru tarihleri süresi içerisinde e-devlet üzerinden başvurular yapılacaktır.

2 Polis Akademisi Başkanlığı resmî web sitesindeki (www.pa.edu.tr) “duyurular” sekmesinde ön başvurunun hangi tarihte yapılacağı, kaç öğrencinin alınacağı ve başvurunun nereye yapılacağı (e-devlet linki) paylaşır.

3 POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları açıklandığı tarihte Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da yayımlanacaktır. (Bir önceki dönemin Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.)

4– Ön başvuruların başladığı dönemde Polis Akademisi Başkanlığı kontenjan sayısında veya başvuru süresinin uzatımı ile ilgili değişikliğe gidebilecektir.

5– E-Devlet sistemi üzerinden yapılan ön başvurular belirlenen tarihler arasında tamamlandıktan yaklaşık 1-2 hafta içerisinde ön başvuru sonuçları açıklanacaktır. Sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığı resmî web sitesindeki (www.pa.edu.tr) “duyurular” sekmesinde verilen e-devlet bağlantısından öğrenilecektir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden sınava girecek aday sayısı açıklanır. Örneğin; 10.000 kişilik kontenjan varsa 100.000 adaya kadar sıralanıp sınava çağrılır.

6–  POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri kısa süre içerisinde (1 hafta) Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanır

7 POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen sınav başvuru ücretini (şu an için tahmini 200-250 TL) bildirilen tarihe kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün banka şubesine yatıracaklardır. Başvuru ücreti önceki dönem için sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yapılmaktaydı. Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmadı. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

Uyarı: İnternet üzerinden aday belirleme ön başvurusunda bulunan adaylardan sadece sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sınav ücreti yatıracaktır.

POMEM giriş sınavına başvuruda bulunan adaylardan; başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran, başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, aday değerlendirme ve seçme sınavında başarısız olan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

8POMEM giriş sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. Adaylar ilan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir. (Bir önceki dönemin Aday Seçme ve Değerlendirme Sınavı Kılavuzu için tıklayınız.)

9 Aday Seçme ve Değerlendirme Sınavı için internet üzerinden aday belirleme ön başvurusu yapan adayların şahsen müracaat ve sınav için getirmesi gereken belgeleri getirmeleri gerekiyor. Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru yaparak sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca, adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Müracaat ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı vb. araçlar, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

10–  Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde iki aşamalı yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir Sınav Komisyonuna başvuramazlar. Sınav Komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

11Ön Sağlık Kontrolü: Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

12 Fiziki Yeterlilik Sınavı: Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

UYARI: Fiziki Yeterlilik Sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

13 Mülakat Sınavı: Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın; “konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüveni, ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi” olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

14 Sınav Sonuç Listesinin Belirlenmesi ve İlanı: Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Uyarı: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı