Bilgi

POMEM Başvuru Şartları 2022


Bu yazımızda “POMEM Başvuru Şartları” konusunda kısaca bilgi vermeye çalışacağız.

POMEM’lerde eğitim – öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları devletçe karşılanır.

POMEM’deki eğitim – öğretimi başarı ile tamamlayan adaylara Polis Meslek Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday polis memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

POMEM’lere (Polis Meslek Eğitim Merkezlerine), lisans, önlisans mezunları ve/veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler. Yabancı ülkeden alınan lisans, önlisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilmektedir.

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı şeklinde iki aşamalı yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır.

Sınav Komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

POMEM Başvuru Şartları Nelerdir?

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lisans veya ön lisans mezunu olmak.

Lisans mezunları için KPPS (P3) Puanı 60 veya üzerinde almış olmak; ön lisans mezunları ise KPPS (P93) Puanı 65 veya üzerinde almış olmak.

– Sınavın yapılacağı 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak.

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Erkek öğrenciler için en az 167 cm boy uzunluğuna; bayan öğrenciler içinse en az 162 cm boy uzunluğuna sahip olmak.

Beden kitle indeksi hesaplamasında; erkek ve bayan öğrenciler için 18.00 27.00 beden kitle indeksi aralığında bulunmak.

POMEM Başvuru Şartları (Açıklamalı)

POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Önlisans, lisans mezunları ve edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir. (Yabancı Ülkeden alınan lisans, önlisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

3) KPSS’de bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak. (Lisans mezunları için son iki yıl içerisindeki KPSS lisans puanı P3 puan türünden 60 veya üzerinde puan almış olmak, önlisans mezunları içinse son bir yıl içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden 65 puan veya üzerinde puan almış olmak.)

4) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak. (Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile Terörle Mücadele Kanununu kapsamında olanların eş veya çocuklarından lisans mezunları için son iki yıl içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  48 veya üzerinde puan almış olmak,  önlisans mezunları için son bir yıl içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden 52 veya üzerinde puan almış olmak.)

5) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak.

6) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

7) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır. Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI 00 BMI aralığında Beden Kitle İndeksi şartı aranmaktadır.)

8) Türk Ceza Kanunu’nun belirtilen maddesinde süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

– Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

– Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

– Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak. (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.

– Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

– Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı