Bilgi

Pardus İşletim Sistemi Nedir?


Pardus İşletim Sistemi TUBİTAK tarafından kamu ve Kobilerin ihtiyaçlarının karşılanması için geliştirilen milli işletim sistemi dağıtımıdır. Dağıtım diyoruz çünkü crowdsourcing ürünü olan Linux çekirdeğini kullanmaktadır ve bu çekirdek gönlünü Linux’un geliştirilmesine vermiş birçok özgür yazılım gönüllüsü tarafından geliştirilmektedir. (Crowdsourcing dediğimiz kavram:

Bir konuda problemin/merakın var ve bunu gidermek için internette bir gruptan yardım istenmesine Crowdsourcing denir.)

Pardus’un simgesi Anadolu’da yaşayan pars kaplanını temsil ediyor. İlk defa 2003 yılında faaliyetine TÜBİTAK’ın Gebze(Kocaeli) yerleşkesinde başlayan Pardus  çalışmaları günümüzde kamu ve Kobilere daha iyi hizmet verebilmek için TUBİTAK ULAKBİM’e taşınmıştır. Taşınma sonrası yaklaşık 8000 pakete sahip olan PİSİ paket sistemi, DEBIAN altyapısı ile güncellenerek 40.000 Paket seviyelerine çıkarılmıştır. Debian altyapısını kullanması sadece paket havuzunun genişlemesine etki etmemiş olup ayrıca istenilen birçok uygulama ve özelliğin kazandırılması için hareket kabiliyetini de genişletmiştir.

Çeşitli masaüstü ortamları bulunmaktadır, bunlar KDE, XFCE, GNOME vb. Kamu kurumlarında genel olarak xfce masaüstü ortamı ile oluşturulmuş Pardus Güvenli Kamu sürümü kullanılmaktadır. Pardus alanında farkındalığı artırabilmek adına çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlenmektedir.

Pardus işletim sistemi kamu kurumlarında göç yapılarak yaygınlaştırılması için birçok alt projeyi de bünyesinde barındırmaktadır. (Göç: Pardus ve özgür yazılım kullanmayan Kamu kurum ve kuruluşlarında, Pardus Linux ve özgür yazılımların kullanıma başlanması için yürütülen bilişim projesidir. Bu nedenle tüm Windows-Linux veya bu gibi dönüşümlere biz göç denir. )

Bu projeler, Lider Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi: Bilgisayarları tümden gelim mantığı ile yönetmeye yarayan, yönetmek için istenilen tüm politika ve kuralların uygulandığı mükemmel bir ldap ara yüzü ve altyapısı sunmaktadır. Bu temel olarak üç aşamadan oluşmaktadır. Lider Sunucu, Ahenk ve Lider Ara yüzdür. Lider sunucu tüm işlemlerin hesaplamaların ve politikaların işlendiği bölüm, lider ara yüz istemci yönetimi yapmak isteyen operatörün politikaları uyguladığı alan, ahenk ise; bilgisayarlardaki (yönetilmek istenen) ajanı ifade etmektedir.

Bir diğer proje de Engerek kimlik yönetim sistemdir. İşte bu kısım bizi de kapsıyor çünkü Polisliği de ilgilendiriyor. Bu kimlik yönetim sistem ile personel portföyünde yer alan tüm kullanıcıların yönetilmesini. Kimlik yönetimi denince aklımıza personel çalıştıran bir işletmeyi veya kamu kurumunu getirebiliriz. Bu kamu kurumunda işe başlayan bir personel için birçok tanımlama yapılıyor. örneğin sicili, birimi, unvanı vb. Bu tanımlamalar göre de otomasyon sistemlerinde o kişilere yetki/rol veriliyor. O kişi işten ayrıldıktan sonra da tüm bu roller siliniyor. Tüm bunların yapılması için geçen sürece kimlik yönetimi deniyor. Engerek Kimlik yönetim sistemi de profesyonel kimlik yönetim yazılım olduğu için tüm bu saydıklarımızı otomatik olarak yapıyor.

Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi; Bu sistem, genel anlamıyla saldırı tespit ve önleme sistemlerini bünyesinde barındıran(bu tek bir modülü)  (intrusion prevention system(IPS) ve intrusion detection system (IDS)) güvenlik duvarı olarak tanımlanmaktadır.

ETAP, Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi, bu proje de okullardaki etkileşimli tahtalarda Pardus işletim sisteminin kullanılması için oluşturulmuş arayüz ve geliştirilen alt uygulamaları kapsamaktadır.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı