Bilgi

Trafikte Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hangileridir?


Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. maddesi ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 141. maddesinde geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bu hakkın hangi hallerde ve ne şekilde kullanılacağı açıkça belirtilmiştir. Ayrıca 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı resmi gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 141. maddesinde yapılan değişiklik ile geçiş üstünlüğüne sahip araçlar aşağıdaki gibidir.

Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar

1- Yaralı veya acil hastaların taşınması ve bunlara ilk ve acil yardımın yapılması için kullanılan ambulans ve özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar,

2- Organ ve doku nakil araçları,

3- İtfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları,

4- Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları,

5- Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar,

6- Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları ile acil müdahale gerektiren çalışmalarda görevli araçlar,

7- Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar,

8- Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar, geçiş üstünlüğüne sahip araçlardır.

Görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahip olduğu, ancak bu hakkın halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılabileceği, bu araçların görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Yorum yapmak için tıklayın.

"Yorum Yazın"

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı